Direct naar de content
icon search white
Beleidsterreinen

Informatievoorziening

Gemeenten en andere overheidsorganisaties krijgen additionele taken, bevoegdheden en verantwoordelijken toegewezen vanuit het Rijk. Tegelijkertijd moeten ze kosten besparen en de kwaliteit van dienstverlening verhogen. Er ontstaan veelvuldig nieuwe samenwerkingen met andere gemeenten, waterschappen, veiligheidsregio's, uitvoeringsorganisaties en andere ketenpartners.

Om succesvol samen te werken met deze organisaties is het van essentieel belang om op een efficiënte en betrouwbare wijze informatie uit te wisselen. Informatie, die zoveel mogelijk afkomstig is vanuit de landelijke stelselvoorzieningen en eenvoudig uitgewisseld kan worden tussen afdelingen van deze overheidsorganisaties. De uit te wisselen informatie moet beschikbaar zijn, actueel zijn, betrouwbaar zijn en verifieerbaar zijn. Naast het uitwisselen van gegevens tussen overheidsorganisaties wordt het gebruik van de beschikbare gegevens steeds interessanter. Analyses en onderzoeken op de beschikbare gegevens bieden bruikbare informatie voor het maken van beleid en het verbeteren van processen.

Deel via:

iConnect

Het nieuwe platform van PinkRoccade Informatievoorziening. iConnect biedt gegevensuitwisseling in alle standaarden. Door de nieuwe API integratiebehoeften in te vullen en met garanties op de continuïteit van alle bestaande gegevensstromen. Met de focus op werkende ketens in de volste breedte van de gemeentelijke gegevensuitwisseling.

Gegevensmanagement

Gegevensmanagement is de eerste stap voor een goede informatievoorziening. Door goed aan je kwaliteit te werken, creëer je een betrouwbare voedingsbodem voor Informatievoorziening binnen je organisatie.

Connectiviteit

In de gemeentelijke informatievoorziening is het van groot belang om gegevens continu, toekomstbestendig en veilig uit te wisselen. Hiervoor faciliteert connectiviteit de informatie uitwisseling voor de interne en externe ketens binnen jouw gemeente. Maximale ondersteuning van de steeds veranderende vraagstukken en processen binnen de organisatie staat hierbij centraal.

Datagedreven sturing

Datagedreven sturing is het zoveel mogelijk handelen op verzamelde en geanalyseerde data. Correcte, actuele en adequate sturingsinformatie zijn van belang om ontwikkelingen in het Sociaal-, Ruimtelijk- en Economisch domein tijdig te signaleren, bij te sturen en beleid op te formuleren. Een goede doorvertaling van deze ontwikkelingen in de werkprocessen van de gemeente draagt bij aan het optimaliseren van de dienstverlening aan de klant/hulpvrager en het betaalbaar houden van het systeem.

Hosting & Techniek

Naast het leveren van software oplossingen biedt PinkRoccade beheerdiensten om deze software en de systemen waar deze op draait te onderhouden. Met deze diensten faciliteren we onze klanten optimaal in het gebruiken van onze applicaties. Gemeenten kunnen er voor kiezen om de nieuwste releases en updates van onze software door ons uit te laten voeren. Als aanvulling hierop is het ook mogelijk om het technisch beheer van de systemen van jouw gemeente door onze specialisten uit te laten voeren.

‘Stapsgewijs en op je eigen tempo de gemeentelijke integratie verbeteren én aan kunnen sluiten op Common Ground. Dat is ons gezamenlijke doel.’

Thibault Kroonen, Product Manager Informatievoorziening
Pink_Roccade_Thibault_Kroonen_2685 vrij website.png