Direct naar de content
icon search white
Beleidsterreinen

Informatievoorziening

Gemeenten en andere overheidsorganisaties krijgen additionele taken, bevoegdheden en verantwoordelijken toegewezen vanuit het Rijk. Tegelijkertijd moeten ze kosten besparen en de kwaliteit van dienstverlening verhogen. Er ontstaan veelvuldig nieuwe samenwerkingen met andere gemeenten, waterschappen, veiligheidsregio's, uitvoeringsorganisaties en andere ketenpartners.

Om succesvol samen te werken met deze organisaties is het van essentieel belang om op een efficiënte en betrouwbare wijze informatie uit te wisselen. Informatie, die zoveel mogelijk afkomstig is vanuit de landelijke stelselvoorzieningen en eenvoudig uitgewisseld kan worden tussen afdelingen van deze overheidsorganisaties. De uit te wisselen informatie moet beschikbaar zijn, actueel zijn, betrouwbaar zijn en verifieerbaar zijn. Naast het uitwisselen van gegevens tussen overheidsorganisaties wordt het gebruik van de beschikbare gegevens steeds interessanter. Analyses en onderzoeken op de beschikbare gegevens bieden bruikbare informatie voor het maken van beleid en het verbeteren van processen.

Jelmer van der Windt, productmanager PinkRoccade Informatievoorziening

‘Informatie is de belangrijkste adviseur’

Deel via:

Gegevenslogistiek

PinkRoccade Informatievoorziening biedt overheidsorganisaties een suite van gegevenslogistiek oplossingen, Makelaarsuite. Makelaarsuite biedt datadistributie functionaliteit, een integraal gegevens- en zakenmagazijn, een servicebus met Digikoppeling functionaliteit en een integraal informatievoorziening platform waarmee zowel geografisch als administratief informatie kan worden geraadpleegd. Makelaarsuite is modulair opgebouwd, waardoor overheidsorganisaties enkel de door hen gewenste modules hoeven te activeren. Makelaarsuite bevat ruim 100 koppelvlakken die out-of-the-box beschikbaar zijn en reeds bewezen geïmplementeerd zijn in samenwerking met ongeveer 90 verschillende leveranciers. Met de inzet van Makelaarsuite kan de gemeente het applicatielandschap volledig naar wens inrichten, zonder tegen beperkingen op het gebied van techniek, beveiliging en gegevensdistributie aan te lopen en wel te profiteren van zekerheid in de ketens.

Technisch beheer & Hosting

Naast het leveren van software oplossingen biedt PinkRoccade Local Government beheerdiensten om deze software en de systemen waar deze op draait te onderhouden. Met deze diensten kunnen we onze klanten optimaal faciliteren in het gebruiken van onze applicaties. Gemeenten kunnen er voor kiezen om de nieuwste releases en updates van onze software door ons uit te laten voeren. Als aanvulling hierop is het ook mogelijk om het technisch beheer van de systemen van jouw gemeente door onze specialisten over te laten nemen. Vanuit de gecertificeerde Pink Private Cloud omgeving biedt PinkRoccade Local Government bovendien volledige ontzorging op gebied van zowel infrastructuur als het technische beheer.

‘Samen kom je verder!’

Jelmer van der Windt, Product Manager
PinkRoccade_0139.png

Ik help je graag verder

+31 6 4609 3455