Direct naar de content
icon search white
Gegevensmanagement

Niet Authentieke Objecten

Via de basisregistraties BAG, GBA(-V) en HR worden authentieke objecten ontsloten voor binnengemeentelijk gebruik via Makelaarsuite. Deze objecten worden overgenomen binnen meerdere gemeentelijke processen, waarbij dankbaar gebruik wordt gemaakt van de centraal geregistreerde objecten, waardoor een hoge kwaliteit en actualiteit wordt gegarandeerd.

Objecten die niet worden aangeleverd

Er is echter een aantal objecten dat niet door de basisregistraties wordt aangeleverd. Deze objecten zijn echter wel van toepassing binnen diverse processen en worden ook lokaal opgeslagen. De processen weten niet van elkaar dat ze hetzelfde object gebruiken en zullen elkaar niet informeren over wijzigingen. In een enkel geval wordt het proces ook leverancier om het object binnen Makelaarsuite te kunnen registreren en verdelen. Maar dat is geen garantie voor een kwalitatieve en actuele registratie. Het kan zijn dat een subset van het object wordt toegepast en spellingfouten worden gemaakt. Het proces zal zodra het object niet meer relevant is, het niet meer verder bijhouden.

Om grip te krijgen op deze ‘niet authentieke’ objecten implementeer je de module Niet Authentieke Objecten binnen Makelaarsuite.

Doel:

  1. Het beheren van objecten die niet door een authentieke bron kunnen worden geleverd, maar wel relevant zijn voor binnengemeentelijke processen. Dit gebeurt vanuit een centrale rol.
  2. Met het centraal beheer een hogere gegevenskwaliteit en actualiteit bewerkstelligen.
  3. Het terugdringen van het beheerlandschap.
Deel via:

Wil je meer weten?

Download dan de factsheet.

‘Samen met de klant komen tot een optimale ondersteuning van processen en diensten geeft me energie.’

Ton Timmermans, Product Owner Gegevensmanagement
Ton Timmermans website.png