Direct naar de content
icon search white
Om de juiste dienstverlening te kunnen verlenen is het een must om goede kwalitatieve gegevens te hebben binnen de gemeente.

Relevante beleidsinformatie gebaseerd op feiten

Beeld artikel Binnenlands Bestuur.png (1)
  • Efficiency
  • Effectiviteit
  • Productinnovaties & betere dienstverlening

Datagedreven sturing 

Gemeenten verzamelen en creëren veel data en gegevens, zowel intern als extern. Deze gegevens worden binnen de gemeente gebruikt om de juiste dienstverlening te geven aan de inwoners. De data wordt opgeslagen in verschillende applicaties. Hierdoor is het uitwisselen van gegevens niet altijd even makkelijk en overzichtelijk. Door al deze data centraal te verzamelen en te koppelen kan de gemeente dwarsverbanden en analyses maken.

Klik hier voor het 10 stappenplan richting datagedreven sturing. 

Wanneer gemeenten deze data op een goede manier koppelt, levert dit zekerheid en kwalitatieve data op die zorgt voor relevante beleids- en managementinformatie gebaseerd op feiten. Gemeenten genereren hiermee inzicht, overzicht en kunnen inspelen op veranderingen in de toekomst. Hierdoor worden producten en diensten beter afgestemd op de actuele situatie. Met als gevolg dat er efficiënter en effectiever gewerkt wordt. Technologie is belangrijk om ervoor te zorgen dat deze data steeds beter en sneller gecombineerd en benut kan worden.

Eén geïntegreerde digitale keten
Wanneer een gemeente kwalitatief hoogstaande data als management- en beleidsinformatie in wil zetten, dan is het een vereiste om één geïntegreerde digitale keten te hebben. Hiervoor is het volgende nodig:
1. Alle data (rondom een vraagstelling) dienen centraal in één digitale keten te staan.
2. Alle databronnen in de digitale keten dienen gekoppeld te kunnen worden. Alleen op deze manier levert het kwalitatieve data op.
3. Alle datastromen binnen de keten dienen gestandaardiseerd te verlopen. Hierdoor blijft de keten werken en biedt het een duurzame oplossing voor de toekomst.
4. De digitale keten moet voldoen aan de privacywetgeving en informatiebeveiliging. Autorisatie, borging en logging (AVG) dienen gerealiseerd te zijn.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Niet alleen het goed inzetten van data is een belangrijk thema de komende tijd. Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 gelden strengere regels op gebied van autorisaties en logging. Een voorbeeld: het rondsturen en delen van een Excel-dashboard moet worden bijgehouden. Wie en hoe vaak wordt deze bekeken? Als dit niet wordt gedaan, kan dat tonnen aan boetes betekenen. 

Datagedreven sturing & PinkRoccade
“De vraag is niet óf big en open data, informatiebeveiliging, regierol, cloud, zelfredzaamheid en al die andere ontwikkelingen optreden. De vraag is hoe gemeenten hiermee om moeten gaan. Dat vereist een digitale strategie waarin de informatievoorziening een integraal onderdeel vormt van de gemeente zelf.

De volgende modules geven het inzicht in data en bieden kwalitatief hoogstaande informatie die ingezet kan worden bij het nemen van belangrijke besluiten.

iNzicht
Met het dashboard iNzicht heb je realtime informatie beschikbaar. Met deze gegevens kun je het management voorzien van de juiste informatie en kun je het beleid verder optimaliseren. Inzicht biedt informatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau. iNzicht editor is een onderdeel van iNzicht waarmee je zelf data omzet naar visuele informatie.

NAO
Om grip te krijgen op deze ‘niet authentieke’ objecten hebben wij de module ‘Niet Authentieke Objecten’ (NAO) ontwikkeld, waarmee je onderstaande doelen bereikt:
1. Het beheren van objecten die niet door een authentieke bron kunnen worden geleverd, maar wel relevant zijn voor binnengemeentelijke processen. Door centraal beheer en distributie een hogere gegevenskwaliteit en actualiteit;
2. Het terugdringen van het beheerlandschap, door een reductie van de berichtenstroom en een eenvoudiger beheer op leveringen.

Toolkit
Binnen de gemeente wordt veel informatie uitgewisseld tussen medewerkers. Maar hoe wordt bewaakt dat altijd kwalitatieve en betrouwbare gegevens worden gebruikt? Wie ziet erop toe dat het gebruik in lijn is met wettelijke kaders? Met de Toolkit hebben gebruikers altijd actuele informatie tot hun beschikking en kunnen deze alleen benaderen als daarvoor autorisatie is verleend.

Voorbeelden van inzichten die voortkomen uit data:
• Analysedashboard uitkeringen en re-integratie
• Inzicht voor de wijkteams – op kaart weergegeven
• Dashboard clusteranalyse huishoudens in de stad (zorggebruik)

Deel via:

‘Samen kom je verder!’

Cora Schreuders, Product Manager Datagedreven sturing
Cora website.png