Direct naar de content
icon search white
Gemeente Dalfsen beantwoord 85% van de interne vragen met iNzicht Kaartviewer

De ervaringen van gemeente Dalfsen met iNzicht Kaartviewer

29 april 2021
Kaart 3.jpg

Gemeente Dalfsen maakt sinds 1,5 jaar gebruik van de applicatie iNzicht Kaartviewer als voorwaardige Geo viewer binnen de gemeente. Hiermee kan de gemeente rechtstreeks ‘inprikken’ op het gegevensmagazijn. Deze applicatie bevalt de gemeente erg goed! Zo beschikt de gemeente altijd over actuele persoonsgegevens en de KvK gegevens. Ook maken zij gebruik van de BRK oplossing van PinkRoccade voor het bevragen van kadastrale gegevens. Alles is geïntegreerd in het gegevensmagazijn waardoor zij deze gegevens makkelijk kunnen ontsluiten op de kaart. Ook aan de beheerzijde hebben zij vrijwel geen werk om de gegevens te actualiseren.

Download de hele praktijkcase mét voorbeeldkaarten onderaan de pagina.

85% van de interne vragen zijn te beantwoorden met iNzicht Kaartviewer

De meeste collega’s willen weten wie waar woont, wie eigenaar is van een perceel en een actuele luchtfoto bekijken. Daarnaast zijn in iNzicht Kaartviewer
diverse thematische kaartlagen beschikbaar. Voor hele specifieke vragen worden door team Geo-informatie maatwerk kaarten opgeleverd.

Hoe werkt de applicatie iNzicht Kaartviewer?

Aan de linkerkant van het scherm staan de zoekingangen op persoon, bedrijf, BAG en kadaster. En aan de rechterkant bevindt zich het kaartbeeld. Zo kun je bijvoorbeeld zoeken op een adres. Als resultaat zie je alle gegevens die beschikbaar zijn in het gegevensmagazijn voor dit adres, zoals de ingeschreven personen, of er een bedrijf gevestigd is en gegevens uit de BAG. Naast de zoekingangen aan de rechterkant van het scherm, kun je ook vanuit de kaart een selectie maken. Dit kan door middel van het tekenen van een cirkel of polygoon, of door een specifiek object aan te klikken.

In iNzicht Kaartviewer kun je kiezen voor verschillende kaartlagen

Zoals bijvoorbeeld een luchtfoto of open data webservices van PDOK (Publieke
Dienstverlening Op Kaart). Ook maakt de gemeente veel gebruik van webservices en kaartlagen van het Geoportaal Overijsel. Daarnaast maakt Dalfsen met behulp van GeoServer veel kaartlagen met eigen data, zoals kaartlagen voor archeologie en ruimtelijke ontwikkeling. Ook heeft Dalfsen een eigen kaartlaag gemaakt genaamd ‘Dalfsentopo’. Deze kaartlaag kijkt rechtstreeks op de PostgreSQL database van de BAG en BGT (Grootschalige Topografie) applicatie. Mutaties zijn hierdoor direct zichtbaar op de kaart. Ook zijn van alle jaargangen luchtfoto’s in iNzicht Kaartviewer beschikbaar. Met nieuwbouwprojecten zie je zo goed de veranderingen in een wijk.

De eigengemaakte kaartlagen zijn ook te bevragen, en door hyperlinkjes op de nemen in de data (bijvoorbeeld een shape of een PostgreSQL database) is het mogelijk om verwijzingen op te nemen naar bijvoorbeeld een sharepointlocatie of een Zaaksysteem. In Dalfsen is het zo ingericht dat BAG huisnummerbesluiten
via iNzicht Kaartviewer zijn te openen in het externe DMS Zaaksysteem. Ook is het mogelijk om in de kaartlaag met de welstandsgebieden de bijhorende Welstandsnota te openen. Voorbeelden van eigen kaartlagen zijn: de welstandsnota, de archeologische beleidskaart en het landschapsontwikkelplan.

Bekijk hier de kaarten.

Deel via:

Lees verder!

Gemeente Dalfsen vertelt ook welke vragen vanuit de politiek zij beantwoorden met iNzicht Kaartviewer. En hoe je kaarten autoriseert.

Download hier de complete praktijkcase

Download document (4MB)

Gemeentelijke Informatievoorziening | Kennisgerichte oplossingen

Gemeenten en andere overheidsorganisaties krijgen nieuwe taken en verantwoordelijkheden waardoor nieuwe samenwerkingen met andere gemeenten, waterschappen, veiligheidsregio's, uitvoeringsorganisaties en andere ketenpartners ontstaan.

Informatievoorziening

Experts

Maak kennis met onze experts

‘Samen kom je verder!’

Cora Schreuders, Product Manager Datagedreven sturing
Cora website.png