Direct naar de content
icon search white

Privacyverklaring

PinkRoccade Local Government neemt de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens serieus. Lees hieronder onze privacyverklaring.  

PinkRoccade Local Government (hierna: PinkRoccade) neemt de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens serieus. Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met je persoonsgegevens en houden ons aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en volgen de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In deze privacyverklaring leggen wij je uit hoe wij dat doen. Hiermee willen wij volledig transparant zijn over welke persoonsgegevens wij van je nodig hebben, voor welke doeleinden wij deze verwerken en hoe wij met de bescherming omgaan.  

Deze verklaring is van toepassing op de gegevensverwerkingen die plaatsvinden door het gebruik van de websites van PinkRoccade Local Government B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27322975, gevestigd aan de Meerendonkweg 35, 5216 TZ te ‘s-Hertogenbosch.  

Categorieën van de te verwerken persoonsgegevens  
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens in het kader van de door ons omschreven doeleinden:  

 • Naam (voornaam, voorletters, tussenvoegsel, achternaam)
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Motivatie + CV
 • Functie
 • Eventueel foto

Doeleinden van de verwerking  
PinkRoccade verwerkt de bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Registratie deelname evenementen en webinars
 • Informatie voor het versturen van offertes
 • Contact opnemen met geïnteresseerden
 • Nieuws, ontwikkelingen en delen van inspiratie van (nieuwe) producten en diensten
 • Beoordelen geschiktheid kandidaten voor vacatures

Op basis van welke grondslagen verwerken wij jouw gegevens?
De verwerking van jouw persoonsgegevens vindt altijd plaats op basis van een wettelijke grondslag. PinkRoccade verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Wij hebben toestemming van je verkregen voor het versturen van nieuws, ontwikkelingen en/of inspiratiemails
 • Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor onze dienstverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties
 • Wij verwerken jouw persoonsgegevens in het kader van gerechtvaardigd belang om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen verbeteren
 • Wij verwerken jouw persoonsgegevens in het kader van gerechtvaardigd belang om jouw sollicitatie te kunnen verwerken en te beoordelen

Hoe komen wij aan jouw gegevens?
We vragen jouw gegevens op het moment dat we een contract met je aangaan, of wanneer je je wilt aanmelden voor een nieuwsbrief, evenement of seminar.

Social media  
Op de websites van PinkRoccade zijn buttons en links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten en/of delen op sociale (media) netwerken, waaronder, maar niet beperkt tot LinkedIn, Facebook, Twitter of websites van derden. 

PinkRoccade houdt hier geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de omgang met uw persoonsgegevens door zulke derden. Het gebruiken van andere media is dus voor je eigen risico. Raadpleeg eerst in elk geval de privacyverklaringen van derden, voordat je van dergelijke diensten gebruik maakt.  

Gegevensbeveiliging  
PinkRoccade hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van je persoonsgegevens. PinkRoccade heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij PinkRoccade toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- en of regelgeving niet anders is bepaald. PinkRoccade hanteert een informatiebeveiligingsbeleid en beschikt over een ISO 27001 certificering. Daarnaast zijn we in het bezit van een ISAE 3402 type 2 Assurance-verklaring. In het geval dat PinkRoccade gebruik maakt van diensten van derden, zal PinkRoccade in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent zorgvuldige verwerking en beveiliging van persoonsgegevens.  

Cookies en tracking 
PinkRoccade maakt op haar website gebruik van cookies. Met cookies worden kleine tekstbestanden opgeslagen op jouw computer of mobiele apparaat wanneer je onze website bezoekt. De cookies dienen ervoor om ons informatie te geven die nuttig is voor onze activiteiten, maar ook om het functioneren van onze website te verbeteren. 

Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed functioneert en met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden gegevens over het gebruik van onze website door bezoekers. Wij weten zo hoeveel bezoekers de website had, hoe lang deze bezoekers bleven en wat werd bekeken. Onze website beheerder maakt daarbij gebruik van Google Analytics. De verzamelde informatie wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie kan worden overgebracht naar, en door Google worden opgeslagen op servers in, de Verenigde Staten maar wij hebben geen toestemming gegeven om de gegevens met Google te delen. 

Je hoeft voor de door ons gebruikte cookies geen toestemming te geven. Mocht je dat willen, dan kun je cookies steeds zelf blokkeren of verwijderen via jouw internetbrowser. Dat kan het functioneren van onze website wel beïnvloeden. 

E-mails (mailing) die PinkRoccade naar je verstuurt, kunnen tags bevatten waarmee PinkRoccade kan bepalen of jij de e-mail al dan niet hebt ontvangen, geopend hebt en of je op een link in de e-mail hebt geklikt. Hiermee kan PinkRoccade inzicht verkrijgen of en hoe de door haar verstuurde mails worden gelezen. 

Jouw privacyrechten 
De AVG geeft jou een aantal privacyrechten: 

 • Recht op inzage 
 • Recht op rectificatie 
 • Recht op vergetelheid 
 • Recht op dataportabiliteit 
 • Recht op beperking van de verwerking 
 • Recht van bezwaar 

Je kan een verzoek indienen per e-mail. Het is ook mogelijk om een brief te sturen. Hiervoor verzoeken wij je om een kopie van je paspoort of identiteitsbewijs (haal hierbij je BSN-nummer en pasfoto door) naar: 

PinkRoccade Local Government 
t.a.v. Privacy Officer 
Postbus 1470 
5200 BM ’s-Hertogenbosch  
prlg.privacy@pinkroccade.nl  

Bewaartermijnen persoonsgegevens  
PinkRoccade bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Voor verschillende categorieën persoonsgegevens kunnen verschillende (wettelijke) bewaartermijnen en- plichten gelden.

Wijzigingen Privacy Statement
PinkRoccade is altijd gerechtigd deze privacyverklaring te wijzigen, bijvoorbeeld in het geval wanneer wet- en regelgeving daartoe noodzaakt. Wijzigingen zullen uitsluitend via onze websites kenbaar worden gemaakt in een aangepaste versie. Raadpleeg daarom periodiek onze websites.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kan je contact opnemen met de Privacy Officer via: prlg.privacy@pinkroccade.nl

Deze privacyverklaring is vastgesteld op 23 januari 2020, versie 2.1.

Deel via: