Direct naar de content
icon search white
Onze expertise

Wij helpen je graag met...

Vandaag bewijzen wij dat we zaken op orde hebben. Ons werk is kritisch voor onze klanten, dus dit moet goed zijn. Zo kan de gemeente zich focussen op haar dienstverlening aan burgers en bedrijven. Hieronder vind je een overzicht van onze producten binnen de verschillende businessunits.

Financiën & Services

De financiële afdeling heeft steeds meer interne taken en is daarnaast nog veel tijd kwijt aan het verwerken van gegevens, correcties en controle. Inzet van onze oplossingen zorgt ervoor dat de afdeling Financiën zich kan focussen op de interne adviseursrol in plaats van alle randzaken.

Informatievoorziening

De businessunit Informatievoorziening biedt gespecialiseerde software en ondersteuning waarmee onze klanten hun kerntaak rondom het beheren en ontsluiten van data efficiënt, betrouwbaar en volgens wettelijke kaders invullen. In co-creatie met klanten ontwikkelen wij informatie- en kennisgerichte oplossingen waarmee de klant in staat is beleid te vormen en uit te voeren.

Publiekszaken

Inwoners zullen ook in de toekomst afhankelijk blijven van gemeenten als het gaat om publieke dienstverlening. Dat die afhankelijkheid een heel andere vorm krijgt, is evident. De burger komt steeds meer centraal te staan en gemeenten krijgen veel meer een regisserende of faciliterende dan een uitvoerende rol. Het gros van de dienstverlening zal digitaal worden afgehandeld; de balie blijft er slechts voor uitzonderlijke gevallen.

Proces & Services

Om de dienstverlening te stroomlijnen moet je de processen binnen de gemeente op elkaar laten aansluiten. Hiervoor heb je een goede samenwerking tussen de gemeente en de klant nodig én tussen de werknemers zelf. Met ons portfolio helpen wij gemeenten op drie vlakken: Zaakgericht werken, Domeingericht archiveren en de Wet open overheid.

Ruimte & Omgeving

Er staat je veel te wachten in de komende jaren. Het belastingsysteem decentraliseert en steeds meer burgers verwachten dat je transparant bent. PinkRoccade Ruimte & Omgeving helpt je hierbij. Met onze software iObjecten en CiVision Belastingen ben je klaar voor de toekomst. Hiermee heb je altijd de juiste gegevens. Je verzamelt de gegevens automatisch bij verschillende partijen, zoals het Kadaster. Maar ook direct bij de burger. De burger heeft zo meer regie en inzicht en jij hebt je informatie

Samenlevingszaken

Wij helpen je graag met onze software CiVision Samenlevingszaken, iSamenleving, iParticipatie en iNzicht Sociaal domein.

Inzicht

Wij ondersteunen gemeenten in hun reis naar datagedreven werken