Direct naar de content
icon search white
Gegevensmanagement

iLogboek

Over ons nieuwe initiatief iLogboek heb je vast al meer gehoord. En wellicht heb je iLogboek al als wens voor je gemeente opgenomen. We zijn nu zover dat we binnenkort starten met de implementatie bij de eerste Kwartiermakers. Daarna komt iLogboek snel voor alle gemeenten beschikbaar. 

Sinds de ingang van de AVG is een verwerkingsregister verplicht
Ook de logging van persoonsgegevens is nog belangrijker geworden. Als gemeente en gebruiker met veel en lastige taken wil je het liefst één centraal component voor je complete applicatielandschap. Met iLogboek zet je een grote stap in die richting. Je verzekert je dan namelijk van één centrale plek waar je alle persoonsbevragingen binnen iConnect vastlegt. Hieronder vallen nu al alle bevragingen van raadplegers en TSA’s (taak specifieke applicaties) op het gegevensmagazijn en makelaar Landelijke Voorzieningen. Daarbij houdt iLogboek ook bij of een persoon wordt afgenomen door een TSA. Door de combinatie van het verwerkingsregister en logging volgen we de uitgangspunten van GEMMA voor een centraal logging component.

Hierbij ben je niet gelimiteerd tot alleen de vastlegging binnen iConnect
We gaan namelijk ook de raadplegingen en bevragingen van applicaties van derden ondersteunen. Dit doen we samen met VNG Realisatie zodat TSA’s op een uniforme manier gaan aansluiten. Dit scheelt niet alleen in het daadwerkelijk tijdsgebruik van de module en beheer. Maar ook in kosten en onderhoud omdat je met 1 applicatie je volledige applicatielandschap gedekt hebt.

iLogboek is meer dan alleen een verwerkingsregister en centrale ‘logging applicatie’
Met de module beschik je ook over verschillende rapportages. Deze ondersteunen jou als gebruiker, maar helpen ook de burger. Deze kan namelijk eenvoudig een volledige inzage krijgen in wie hem heeft bevraagd met ook het doeleinde. De gebruiker wordt ondersteund in het opzoeken en opsporen van onrechtmatige en verdachte bevragingen.

iLogboek is een SaaS oplossing, hierdoor ondersteunen we de gemeente maximaal
iLogboek installeren we in onze Pink Private Cloud. Dit betekent dat gemeenten geen tijd meer kwijt zijn aan het beheer en onderhoud van de module en deze tijd aan andere taken kunnen besteden.

Neem contact met ons op
Heb je vragen over de nieuwe applicatie iLogboek? Neem dan contact op met je Accountmanager: 

Thomas van Son | 06 295 282 10 of Thomas.vanSon@PinkRoccade.nl
Jochem Lam | 06 147 290 40 | Jochem.Lam@PinkRoccade.nl
Willem Schepers | 06 149 456 27 | Willem.Schepers@PinkRoccade.nl

Deel via:

‘Samen verder’

Thomas van Son, Accountmanager
Thomas vrij.png