Direct naar de content
icon search white
Hosting & Techniek

Makelaarsuite Automatische Updater

Makelaarsuite is het kloppend hart van de gegevensstromen binnen de gemeente. Het installeren van een nieuwe versie van de software dient bij voorkeur te gebeuren op tijdstippen buiten werktijd. Concreet betekent dit dat de gemeente vrij is om te kiezen wanneer de update gedaan wordt, al is het om 3 uur ‘s nachts. 

Beheerders krijgen steeds meer taken om uit te voeren
Om hen te ontzorgen is de module Makelaarsuite Automatische Updater (MAU) ontwikkeld. Doordat zij aanzienlijk minder tijd met updates bezig zijn, houden zij tijd over om aan andere taken te besteden. De beheerder kan nog steeds zelf aangeven wanneer welke versie geïnstalleerd moet worden. Daarbij wordt de kwaliteit van de updates en back-ups op diverse manieren door de module MAU gewaarborgd. Zoals ook de communicatie over het uitgevoerde proces.

Via de MAU kan tevens een back-up gemaakt worden
Zou de installatie om een of andere reden mislukken, dan wordt via de gemaakte back-up de ‘oude’ situatie hersteld. De beheerders krijgen dan een mail met de melding dat Makelaarsuite niet is geüpdatet.

De beheerder regelt zelf de planning
Op het moment van plannen kunnen diverse keuzes gemaakt worden, zoals:
• Een eenmalige of periodieke planning;
• De dag en het tijdstip van de planning(en): ook in weekenden en ’s nachts;
• De versie van de installatie(s) of patch.

Voor de installatie kan uit 4 versies gekozen worden:
• De meest recente versie (N)
• De meest recente versie min 1 (N-1)
• De meest recente versie min 2 (N-2)
• De meest recente versie min 3 (N-3)

Logging in de MAU
Alle activiteiten binnen de MAU worden gelogd. Zo is terug te zien welke installaties zijn uitgevoerd, welke condities hierbij golden en wat het resultaat van de installatie was. Daarnaast wordt ook aangegeven wie na het slagen/mislukken geïnformeerd is en wie de desbetreffende installatie ingepland had.

MAU.png

Het gebruikersgemak voor de beheerder
Het enige dat de beheerder hoeft te verzorgen is het inplannen van de gewenste installatie. MAU zorgt ervoor, zonder dat iemand tijdens de installatie aanwezig moet zijn, dat de benodigde back-ups, installatie, restores en notificaties worden uitgevoerd.

Neem contact met ons op
Wil je meer informatie over de MAU of heb je vragen? Neem dan contact op me Kevin Bakx via 06 83 22 36 45 of Kevin.Bakx@PinkRoccade.nl

Deel via:

‘Samen verder!’

Kevin Bakx, Product Owner Hosting & Techniek
Kevin Bakx website.png