Direct naar de content
icon search white
Gegevensmanagement

Makelaarsuite

PinkRoccade Local Government heeft in 2011 Makelaarsuite geïntroduceerd als het state of the art integratieplatform dat bij overheidsorganisaties wordt ingezet als basis voor het inrichten van alle gegevensstromen in het domein. Makelaarsuite is volledig ontwikkeld op basis van de landelijke standaarden. Makelaarsuite is bij ruim 200 overheidsorganisaties in gebruik als centraal integratieplatform.

Succesvolle koppelingen

Makelaarsuite bevat ruim 100 koppelvlakken die out-of-the-box beschikbaar zijn en reeds bewezen geïmplementeerd zijn in samenwerking met ongeveer 90 verschillende leveranciers. Met de inzet van Makelaarsuite kan de gemeente het applicatielandschap volledig naar wens inrichten, zonder tegen beperkingen op het gebied van techniek, beveiliging en gegevensdistributie aan te lopen en wel te profiteren van zekerheid in de ketens.

Gegevenslogistiek

Makelaarsuite is volledig naar wens in te richten en kan als routeringscomponent een bericht van een authentieke bron 1-op-1 doorsturen naar de afnemers of een bericht verrijken indien de ontvanger meer gegevens wil ontvangen dan afkomstig van de bron. Op deze wijze kan bijvoorbeeld een KCC profiteren van authentieke persoonsgegevens vanuit Burgerzaken, aangevuld met de door de burger opgegeven contactinformatie of rekeningnummers om zo een integraal klantbeeld te verkrijgen.

Landelijke voorzieningen

Overheidsorganisaties krijgen via Makelaarsuite toegang tot de landelijke voorzieningen welke via één centrale koppeling benaderd worden. Informatie uit bijvoorbeeld de landelijke voorziening personen, BAG, WOZ of NHR kan via Makelaarsuite geraadpleegd worden.

Monitoring van processen en stuurinformatie

De centrale rol van Makelaarsuite maakt het platform bij uitstek geschikt voor het monitoren van informatiestromen en gegevenskwaliteit. Makelaarsuite bevat diverse dashboards die real time processen monitoren zodat de beheerders in één oogopslag inzicht hebben in de actuele status van de informatiestromen.

Gegevensbeheer en kwaliteit

Een hoge kwaliteit van gegevens die verspreid wordt in de informatiestromen en ketens is van essentieel belang om processen efficiënter in te richten en uit te voeren. Geautomatiseerd verspreiden van informatie is enkel interessant wanneer deze informatie correct en actueel is. Het aanschrijven van een overleden persoon of het innen van WOZ-belasting bij een huurder zal tot ontevredenheid bij de burgers leiden en soms zelfs de media halen. Daarom biedt Makelaarsuite controle en analyse mechanismen om zowel de inhoudelijke kwaliteit van gegevens als de consistentie tussen gegevens in de keten te bepalen.

Zaakgericht werken en het DMS

Makelaarsuite ondersteunt organisaties die bezig zijn met het implementeren van zaakgericht werken. Makelaarsuite bevat een geïntegreerde ZaakTypeCatalogus (ZTC) en een zakenmagazijn waarin de zaakinformatie wordt opgeslagen en kan worden gedistribueerd naar afnemers als Mijn Overheid, KCC, PIP, Verbeterdebuurt en RUD’s. Via de routerings- en orkestratie componenten in Makelaarsuite worden E-formulieren geautomatiseerd gedistribueerd naar de afnemers of, indien de afnemer niet met E-formulieren kan communiceren, omgezet in zaken en documenten en gedistribueerd naar het zakenmagazijn en Document Management Systeem (DMS). Doordat Makelaarsuite tekortkomingen kan compenseren bent u zeer flexibel in de keuze van een zaaksysteem en DMS.

Samenwerkingen

Makelaarsuite is bij uitstek geschikt om samenwerkingen te faciliteren. Veel voorkomende vormen hiervan zijn een herindeling, ambtelijke fusie, belastingensamenwerking of BPO-oplossing. Door de volledige ondersteuning van koppelvlakken, uitgebreide distributie instellingen en autorisaties kan Makelaarsuite voor iedere vorm van samenwerken ingezet worden.

Deel via:

Meer lezen over de USP's Makelaarsuite?

In de volledige klantcase gaan we in op het proces, de samenwerking en de oplossing.