Direct naar de content
icon search white
29 november 2018 - Blogs

Aan de slag met Common Ground

Er wordt veel over Common Ground gesproken in het land. Common Ground moet handen en voeten geven aan de Samen organiseren-beweging. En is een visie op een nieuwe gemeentelijke informatievoorziening. Door real-time gebruik van data en een splitsing te leggen tussen data en processen wil Common Ground flexibelere informatievoorziening realiseren. Waardoor koppelproblemen en kopieverschillen verminderen. De visie staat, maar er zijn ook nog veel dingen onduidelijk. Zo kwam op de recente leveranciersbijeenkomst van VNG Realisatie naar boven dat heldere kaders, afbakening en een planning nog ingevuld moeten worden. 

Wat is dan wel duidelijk, en wat zijn de consequenties daarvan op het gemeentelijke applicatielandschap? In de visie van Common Ground Visie is er per gegeven maar één authentieke bron, die bevraagd wordt als een applicatie of proces dit gegeven nodig heeft. Deze bronnen ontsluiten deze data niet meer via StUF, maar met gebruik van kleine koppelvlakken die gebaseerd zijn op modernere technologie, zoals een RESTful API.

Zet nu al de eerste stappen
Binnen Common Ground wordt agile gewerkt. Als PinkRoccade gebruiken we deze methodiek nu zo’n 7 jaar. En kennen we de kracht hiervan dus als geen ander. Een belangrijk onderdeel is om zo snel mogelijk in de praktijk toegevoegde waarde te leveren. Daarom is het belangrijk om in alle onderdelen van de keten successen te boeken die in lijn liggen met de visie van Common Ground. Als we wachten totdat alle bronnen API’s beschikbaar stellen verliezen we misschien wel het kostbare moment dat we nu allemaal voelen vanuit de Common Ground beweging. Daarom is het belangrijk nu al de eerste stappen te zetten!

Wij werken aan jullie use cases
Vanuit die gedachte zijn wij actief met onze klanten in gesprek om gegevens te ontsluiten via moderne RESTful API’s. Bijvoorbeeld om open data te publiceren, of om gegevens zo makkelijk en efficiënt mogelijk te ontsluiten voor applicaties die nog geen StUF ondersteunen. Natuurlijk is de voorwaarde hierbij dat we dezelfde hoge standaarden hanteren op gebied van doelbinding en privacy.

De echte use cases komen natuurlijk van jullie. Op het moment werken we een use case samen met een aantal klanten uit door in een Proof of Concept het gegevensmagazijn van Makelaarsuite te ontsluiten via een RESTful API. Houd de volgende nieuwsbrief in de gaten, want we zullen snel meer delen over de resultaten en de voordelen hiervan!

Neem contact met mij op
Hebben jullie ook use cases om data via API’s te ontsluiten in gedachten, of willen jullie meedenken hoe we de transitie naar Common Ground kunnen maken? Neem dan contact met mij op via Thibault.Kroonen@PinkRoccade.nl of 06-46091223.

Deel via:

‘Stapsgewijs en op je eigen tempo de gemeentelijke integratie verbeteren én aan kunnen sluiten op Common Ground. Dat is ons gezamenlijke doel.’

Thibault Kroonen, Product Manager Informatievoorziening
Pink_Roccade_Thibault_Kroonen_2685 vrij website.png