Direct naar de content
icon search white
iService

iGroenPlus

Een consultant van PinkRoccade Publiekszaken implementeert en optimaliseert onderstaande 'groene processen' samen met het team. iGroenPlus is daarmee echt advies op locatie.

iGroenPlus: advies op locatie

Een consultant van PinkRoccade Publiekszaken adviseert het burgerzakenteam tijdens iService-dagen. Met iGroenPlus gaat het om implementeren en/of optimaliseren van onderstaande groene processen. Dat kan betekenen dat onze consultant samen met de applicatiebeheerder de groene processen simpelweg inricht in iBurgerzaken. Het kan ook betekenen dat hij eerst met het betrokken team het proces in kaart brengt om daarna pas de applicatie functioneel in te richten. En het kan ook betekenen dat ze met elkaar bekijken waarom de (selfservice)percentages lager zijn dan verwacht. Om waar mogelijk gerichte acties uit te zetten om deze te verhogen. In alle gevallen passen we diverse best practices toe.

iBurgerzaken kent 5 'groene processen'

Bij 5 processen binnen iBurgerzaken kan een gemeente ervoor kiezen om deze aangiftes/aanvragen zonder tussenkomst van een medewerker te verwerken in de BRP: verhuizing, vermissing, toestemmingsformulier, geheimhouding, naamgebruik. We noemen dit ook wel onze ‘Groene processen’; deze processen verlopen dan van begin tot eind volledig geautomatiseerd. Dus van aanvraag door burger, bedrijf of instelling tot verwerking in de BRP!

En 6x automatische verwerking BAG-berichten

Met iVerblijfsobject Extra worden ook BAG-berichten die een BAG-beheerder heeft aangemaakt waar mogelijk automatisch overgenomen op de persoonslijst (PL) van inwoners; 6 groene processen.

Deel via:

Best practices 'groene processen'

Klik op de tegels om de hele best practice te lezen.