Direct naar de content
icon search white
Samen Verder

iService

Vanuit het dashboard, een quickscan en diverse gesprekken geven we goed inzicht in: live apps, signalen, functionele en technische inrichting, selfservicepercentages, doorlooptijden, performance en actuele vragen vanuit de praktijk. Zo werken we gericht toe naar concrete doelstellingen en een set van aanbevelingen die passen bij jouw gemeentelijke situatie. Thema's als selfservice, blije medewerkers, documentcreatie, performance & techniek en externe expertise nemen we hierin mee. Natuurlijk dagen we je uit om te gaan voor het optimale resultaat! We komen hiervoor 6x per jaar op locatie. iService maakt onderdeel uit van het Samen Verder dienstverleningspakket (zowel pakket 1 als 2). 

iService

In een quickscan doen we (voor-)onderzoek en nemen we interviews af met verschillende medewerkers binnen het burgerzaken team. Hiermee verkrijgen we goed inzicht in de: apps, signalen, functionele en technische inrichting, selfservicepercentages, doorlooptijden, performance en actuele vragen vanuit de praktijk. Zo werken we gericht toe naar een set van aanbevelingen die passen bij jouw gemeentelijke situatie. Voor het optimalisatietraject koppelen we deze aan concrete doelstellingen.

‘Mijn doel is om in verbinding met klanten en relaties écht bij te kunnen dragen aan (proces)verbetering en innovatie.’

Femke van der Gouw, Productmanager Dienstverlening
Femke Rhouat.png