Direct naar de content
icon search white
Connectiviteit

CLIQ: eenvoud in connectiviteit

Het aantal externe voorzieningen waar gemeenten op aan moeten sluiten groeit de laatste jaren explosief. Het aansluiten op deze voorzieningen is voor gemeenten een behoorlijke klus. De implementatie van en het beheer op technische componenten als de Digikoppeling adapter, de Enterprise Service Bus en Diginetwerk vereist dat de gemeente over voldoende technische kennis beschikt.

Daarnaast kost elk nieuw aansluittraject veel capaciteit en doorlooptijd. De focus voor de gemeente verschuift hierdoor van het aansluiten en bedienen van de binnengemeentelijke applicaties naar het aansluiten op externe voorzieningen zoals de verplichte basisregistraties en gegevensknooppunten.

24/7 beschikbaar zijn
De steeds vaker voorkomende samenwerkingsverbanden dienen via de deelnemende gemeenten ook aangesloten te worden op de Generieke Digitale Infrastructuur. Dit levert extra complexiteit op voor het te beheren landschap. Daarnaast neemt de druk vanuit Digitaal 2018 en de Digitale Agenda 2020 toe. Om uitvoering te kunnen geven aan deze programma’s zullen de koppelingen en de onderliggende infrastructuur steeds meer 24/7 beschikbaar moeten zijn. Er ontstaat door dit alles grote druk op de medewerkers, die steeds meer beheer moeten doen op veelal externe koppelingen.

Anja Hoeben, beleidsmedewerker SSC De Kempen

‘De belangrijkste reden voor ons is, behalve dat het proces makkelijker wordt, de mogelijke ontzorging die het met zich meebrengt. We worden hiermee aangesloten op Landelijke Voorzieningen en zowel de uitvoering als het onderhoud worden uit handen genomen. Ook de verantwoordelijkheid om alle lijnen open te houden ligt niet bij ons en we hoeven zelf niks te updaten.’

De aanbieders van de landelijke voorzieningen hebben eveneens moeite om aan de grote vraag van de gemeenten te voldoen. Hier ontbreekt regelmatig de benodigde kennis of blijkt de capaciteit niet aanwezig om honderden gemeenten te kunnen aansluiten.

CLIQ

Wij zijn van mening dat deze problematiek door de gemeente belegd moet kunnen worden bij een partner die hierin is gespecialiseerd. Wij hebben met CLIQ daarom een oplossing ontwikkeld die de gemeente ontzorgt, de technische en functionele complexiteit uit handen neemt en gemeenten de kans biedt om de focus op het gegevensgebruik te leggen.

Lees alle voordelen van CLIQ in de factsheet hieronder.

Deel via:

Bekijk hier alle voordelen van CLIQ!

Download de factsheet

Download document (13MB)

‘Stapsgewijs en op je eigen tempo de gemeentelijke integratie verbeteren én aan kunnen sluiten op Common Ground. Dat is ons gezamenlijke doel.’

Thibault Kroonen, Product Manager Informatievoorziening
Pink_Roccade_Thibault_Kroonen_2685 vrij website.png