Direct naar de content
icon search white
Informatievoorziening

Connectiviteit

In de gemeentelijke informatievoorziening is het van groot belang om gegevens continu, toekomstbestendig en veilig uit te wisselen. Hiervoor faciliteert connectiviteit de informatie uitwisseling voor de interne en externe ketens binnen jouw gemeente. Maximale ondersteuning van de steeds veranderende vraagstukken en processen binnen je organisatie staat hierbij centraal.

Door de complexiteit rondom koppelingen en beveiliging terug te brengen tot makkelijk te configureren en te beheren koppelvlakken of volledig ontzorgde verbindingen naar Landelijke Voorzieningen kun je je focussen op het verbeteren van dienstverlening voor burgers en bedrijven.

Veelzijdige spin in het web
De belangrijkste producten binnen connectiviteit zijn de gemeentelijke servicebus (CGS) van Makelaarsuite en CLIQ als efficiënt knooppunt naar Landelijke Voorzieningen en GDI-voorzieningen. Door altijd via de out-of-the-box aanwezige overheidsstandaarden te koppelen met ketenpartners kunnen in korte tijd werkende ketens opgeleverd worden. Van het uitwisselen van basisregistraties via gegevensmanagement en ontzorgde koppelingen naar Landelijke Voorzieningen tot koppelingen tussen een zaak- en/of document management systeem en een domeinapplicatie via de Zaak- en Documentservices.

Gebruik de voordelen van een centrale servicebus
Wordt de servicebus binnen jouw gemeente al zo goed mogelijk benut? Door alle koppelingen via een overheidstandaard centraal via de servicebus te laten verlopen wordt je applicatielandschap beheersbaar en flexibel. Een eenmaal gerealiseerde koppeling naar de Berichtenbox is namelijk herbruikbaar door andere applicaties, die voor de ontsluiting van basisgegevens via gegevensmanagement al aangesloten zijn op Makelaarsuite. Gemeenten die ook standaarden als de Zaak- en Documentservices en de Prefill eFormulierenservices via de servicebus inzetten verminderen zoveel als mogelijk losse koppelingen en krijgen meer grip op hun landschap.

Nieuwe ontwikkelingen met Common Ground en het DSO
Common Ground en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) zijn ontwikkelingen die de komende jaren impact gaan hebben op het domein Connectiviteit. Wij volgen de ontwikkelingen rondom het DSO en zullen met CLIQ alle relevante koppelvlakken gaan ondersteunen. Common Ground legt nadruk op raadplegen bij de centrale bron en gebruik van moderne technieken als API’s om gegevens makkelijker en meer flexibel te kunnen ontsluiten. We starten hier graag samen met jullie zo snel mogelijk mee en zijn daarom volop in gesprek om de beste eerste use cases voor API’s boven tafel te krijgen. Ook werken we samen met VNG Realisatie aan nieuwe standaard-API’s zoals Haal Centraal BRP Bevragen. Door bij al deze ontwikkelingen het gedachtegoed van Common Ground toe te passen ontwikkelt de connectiviteit binnen jouw gemeente duurzaam en toekomstbestendig!

Neem gerust contact met ons op
Ben je benieuwd naar de connectiviteit binnen jouw gemeente of wil je graag meer informatie? Neem hiervoor contact op Thibault Kroonen of met je Accountmanager.

Accountmanagers PinkRoccade Informatievoorziening
Thomas van Son | 06 295 282 10 | Thomas.vanSon@PinkRoccade.nl
Jochem Lam | 06 147 290 40 | Jochem.Lam@PinkRoccade.nl
Willem Schepers | 06 14 94 56 27 | Willem.Schepers@PinkRoccade.nl

Deel via:

Connectiviteit

In de gemeentelijke informatievoorziening is het van groot belang om gegevens continu, toekomstbestendig en veilig uit te wisselen. Hiervoor faciliteert connectiviteit de informatie uitwisseling voor de interne en externe ketens binnen jouw gemeente. Maximale ondersteuning van de steeds veranderende vraagstukken en processen binnen je organisatie staat hierbij centraal.

‘Stapsgewijs en op je eigen tempo de gemeentelijke integratie verbeteren én aan kunnen sluiten op Common Ground. Dat is ons gezamenlijke doel.’

Thibault Kroonen, Product Manager Informatievoorziening
Pink_Roccade_Thibault_Kroonen_2685 vrij website.png