Direct naar de content
icon search white
Wet open overheid

Koppelingen naar derden

Anonimiseren via iOpenbaar is slechts een deel van de werkzaamheden bij een Woo-verzoek. Nadat een document geanonimiseerd is moet het weggeschreven worden naar Zaak-, DMS of naar PLOOI*. Met dit in het achterhoofd is iOpenbaar in staat om te koppelen met API’s, maar ook met bestaande koppelvlakken als ZS-DMS en StUf-ZKN. Zodra PLOOI en/of het alternatief beschikbaar is bieden we direct ontsluiting naar PLOOI op de voor onze klanten gewenste methode. 

Anonimiseren van dossiers en documenten
iOpenbaar stelt jouw gemeente in staat om documenten óf hele dossiers automatisch te anonimiseren. De slimme algoritmes van de oplossing scannen iedere pagina, waarna alle privacygevoelige informatie gemarkeerd wordt.

Een gebruiker voegt markeringen toe of verwijdert deze, waarna het document opgeslagen wordt. Aan de gebruiker is het dan om te bepalen of het originele document bewaard moet blijven.

De anonimisering is met iOpenbaar onomkeerbaar, en de weggelakte gegevens zijn door niemand te herleiden. Door het lerende vermogen van iOpenbaar, wordt de anonimisering steeds effectiever. Het controleproces voor te publiceren documenten verandert zo van een kwantitatief proces in een kwalitatief proces.

Snelle afhandeling van verzoeken
iOpenbaar zorgt ervoor dat een gemiddeld Woo-verzoek vijfmaal zo snel afgehandeld wordt. Zo blijft er aanzienlijk meer tijd over om andere werkzaamheden te verrichten. Bij ruim twee-derde van het totaal aantal Woo-verzoeken wordt de wettelijke termijn van twee maanden overschreden. Deze overschrijding neemt de laatste jaren alleen maar toe. iOpenbaar maakt het publicatieproces voorspelbaar en daardoor wordt het mogelijk om tijdig te voorzien in de beantwoording van verzoeken van jouw burgers of ondernemers. Dat is waar iOpenbaar voor staat, anonimiseren met focus op gemeentelijke processen.

Aansluiting op vakapplicaties, DMS en op PLOOI
Anonimiseren is maar een deel van de werkzaamheden bij bijvoorbeeld een Woo-verzoek. Nadat een document geanonimiseerd is moet het weggeschreven worden naar bijvoorbeeld een DMS of naar een publiek platform als PLOOI. Met dit in het achterhoofd is iOpenbaar in staat om te koppelen met API’s, maar ook met bestaande koppelvlakken als ZS-DMS en StUf-ZKN. Op het moment dat PLOOI en/of het alternatief beschikbaar is gaan we het gesprek aan met onze klanten om samen een zo goed mogelijke koppeling te realiseren.

Koppeling naar de door jou gewenste applicaties?
Zoals hierboven beschreven kunnen we op basis van de standaard koppelvlakken en/of API's eenvoudig koppelingen naar derden realiseren. Wil je een koppeling realiseren tussen iOpenbaar en jouw taakspecifieke applicatie, zaak of documentmanagement systeem? Neem dan contact met mij op. 

Vraag een demo aan

Wil je in de praktijk zien hoe wij jouw organisatie met iOpenbaar kunnen ontzorgen? Vraag nu vrijblijvend een demo aan.

*In december 2022 heeft Minister Bruins Slot besloten de stekker uit het project Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) te trekken. Het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) dringt aan op een eenvoudige variant van het plan.

Deel via:

‘Een extra stap zetten, meedenken en adviseren over verbeteringen waar jouw burger nog beter mee wordt geholpen’

Ralf Martens, Team lead Services
pinkroccade_Ralf_Martens_163_AS (1).png (1)