Direct naar de content
icon search white
Wet open overheid

Co-creatie met koplopers

iOpenbaar wordt ontwikkeld met een groep koploper-gemeenten. Zij zorgen voor de praktische kennis rond de Wet open overheid. Deze kennis wordt door PinkRoccade Local Government omgezet in moderne, gebruiksvriendelijke en goedkope oplossingen. Het resultaat: Tevreden gebruikers, efficiënte processen en minimale kosten.

PinkRoccade kiest bij de realisatie van haar nieuwe oplossingen altijd voor een intensieve, interactieve vorm van samenwerking met alle betrokken partijen. Deze zijn geselecteerd met oog voor een grote diversiteit in samenstelling: vertegenwoordigers van kleine en grote gemeenten, vooruitstrevende en terughoudende gemeenten en gemeenten met verschillende functionaliteiten alsook ketenpartners en leveranciers. Een team waarin innovatie, grenzen opzoeken, initiatief tonen en kennisdelen sleutelwoorden zijn. Met als enige doel de optimalisatie van de uiteindelijke oplossingen, qua proces én het resultaat van dit proces.

Bundelen van kennis
PinkRoccade is van mening dat goed geregisseerde co-creatie dé manier is om de komende uitdagingen op het gebied van de Wet open overheid aan te vliegen. Door op een andere manier met elkaar om te gaan en innovatief te zijn. Door kennis van wetgeving, klant, partners en leveranciers te bundelen, uit te wisselen en in te zetten bij de ontwikkeling, implementatie, ingebruikname en beheer & onderhoud van oplossingen. De gemeenten zorgen daarbij voor de praktische kennis rondom de Wet open overheid, de leverancier levert de capaciteit en expertise om die kennis om te zetten in moderne, gebruiksvriendelijke en goede oplossingen.

Co-creatie en innovatie
Centraal in ons beleid staan co-creatie en innovatie. Voor de één zijn dat woorden, maar bij PinkRoccade zit dat in de genen! Door effectief en transparant samen te werken bij de ontwikkeling van software (co-creatie) ontstaat de gewenste toegevoegde waarde. Onze koplopers werken intensief mee aan de totstandkoming van het eindresultaat en maken alle tussenstappen, inclusief te nemen besluiten, volledig en persoonlijk mee.

Betrokken koplopers
De volgende gemeenten vormen de kern van de koplopersgroep voor iOpenbaar:
• gemeente Bodegraven-Reeuwijk
• gemeente Ooststellingwerf
• gemeente Opsterland
• gemeente Nieuwegein
• gemeente Weststellingwerf

Naast deze kerngroep zijn er andere gemeenten en partners die op regelmatige basis samenkomen. Ontwikkelen doen we in samenspraak, waarbij iCommunity het hart vormt van deze samenwerking.

iCommunity
Op basis van jullie prioritering, gaan wij aan de slag om een nieuwe release te ontwikkelen. Via iCommunity geven we jullie inzicht in de voortgang. Wanneer de functionaliteit ontwikkeld is, plaatsen we video’s op iCommunity. Hierop geven iOpenbaar-gemeenten hun feedback, en verwerken wij in deze waar nodig in de nieuwe release. De opgeleverde functionaliteit sluit hierdoor naadloos aan op de verwachtingen van de eindgebruikers.

Vraag een demo aan

Wil je in de praktijk zien hoe wij jouw organisatie met iOpenbaar kunnen ontzorgen? Vraag nu vrijblijvend een demo aan.

Deel via:

‘Een extra stap zetten, meedenken en adviseren over verbeteringen waar jouw burger nog beter mee wordt geholpen’

Ralf Martens, Team lead Services
pinkroccade_Ralf_Martens_163_AS (1).png (1)