Direct naar de content
icon search white
Beleidsterreinen

Proces & Services

Zaakgericht werken is meer dan het ‘traditionele’ procesgericht werken. Het vereist goede en toegankelijke informatie om te komen tot een totaalbeeld van de klant, een kanaalonafhankelijke, uniforme werkwijze en een afstemming van processen waar dat nodig is om een samenhang tussen zaken in beeld te kunnen brengen.

Zaakgericht werken

Als wij de doelstellingen en de diverse programma’s proberen te verwoorden naar één doelstelling vatten wij dat als volgt samen: “Efficiënt werken waarbij de klant maximaal wordt geholpen”. Om deze doelstelling te bewerkstelligen moet je als gemeente aan de slag om je dienstverlening te stroomlijnen. Om de dienstverlening te stroomlijnen moet je de processen binnen de gemeente op elkaar laten aansluiten. Hiervoor heb je enerzijds een goede samenwerking tussen de gemeente en de klant nodig en anderzijds tussen de werknemers zelf. Een zaaksysteem is hierbij een ideaal instrument om deze samenwerking vorm te geven.

‘Via tevreden klanten naar tevreden burgers en bedrijven over de gemeentelijke dienstverlening.’

Tjerk Venrooy, Directeur Publiekszaken
Tjerk Venrooy

Ik help je graag verder

+31 (0)6 2952 7176