Direct naar de content
icon search white
Gegevensmanagement

Digikoppeling adapter

Met de Digikoppeling adapter kunnen overheidsorganisaties gegevens met elkaar uitwisselen. Over het uitwisselen van deze gegevens is afgesproken dit te doen via het Digikoppeling protocol. Deze set afspraken beschrijft op welke wijze gegevens uitgewisseld dienen te worden. Deze vorm van standaardisatie biedt voordelen voor de efficiëntie en kwaliteit van de gegevensuitwisseling.

Eén aanspreekpunt

PinkRoccade Local Government heeft zelf een Digikoppeling adapter ontwikkeld. Deze is integraal onderdeel van Makelaarsuite en wordt ingezet om alle applicaties en landelijke voorzieningen aan te sluiten. De adapter kan dus voor alle voorzieningen gebruikt worden welke via Digikoppeling willen communiceren. Dit betekent dat alle koppelingen op één plek bij elkaar komen en dus ook maar op één plek beheerd hoeven te worden. Daarnaast is door integratie van de adapter ook geen extra database, applicatie platform of zelfs hardware nodig.

Voordelen van integratie

Door de integratie van de Digikoppeling adapter in Makelaarsuite maak je direct gebruik van de aanvullende voordelen van dit krachtige integratieplatform zoals transformatie-functionaliteit, autorisatiemogelijkheden, één centraal beheer platform en uitgebreide logging.

De Digikoppeling adapter van PinkRoccade Local Government ondersteunt de aansluiting op DigiLevering voor de betreffende basisregistraties en biedt de mogelijkheid om een terugmelding te doen wanneer getwijfeld wordt aan de juistheid van verstrekte gegevens. Dit proces vindt plaats op basis van Digimelding.

Tenslotte heeft de oplossing als voordeel dat er geen extra leverancier betrokken is bij het inrichten van nieuwe koppelingen. PinkRoccade Local Government is als totaalleverancier het enige aanspreekpunt voor de keten.

Ondersteuning Landelijke Voorzieningen

Via de Digikoppeling adapter van PinkRoccade Local Government sluit u eenvoudig aan op NHR, BAG, LV WOZ, CORV, MijnOverheid, BRK, OLO en de toekomstige stelselvoorzieningen via Digikoppeling.

‘Bij ruim 150 overheidsorganisaties in gebruik.’

De Digikoppeling adapter van PinkRoccade Local Government is bij ruim 150 overheidsorganisaties in gebruik. De Digikoppeling adapter maakt onderdeel uit van Makelaarsuite.

Deel via:

‘Samen kom je verder!’

Eric Peters, Product Owner Connectiviteit
PinkRoccade_0200.png