Direct naar de content
icon search white
Gegevenslogistiek

iNzicht

Dé oplossing voor realtime beschikbaarheid van beleidsrelevante informatie! Gemeenten verzamelen en creëren veel data en gegevens. Deze gegevens worden binnen de gemeente gebruikt om de juiste dienstverlening te geven aan de inwoners. De data wordt vaak opgeslagen in verschillende applicaties. Door al deze data centraal te verzamelen en te koppelen kun je dwarsverbanden maken en heb je meer grip en inzicht in het domein.

Elke gemeente heeft voor 85% dezelfde wensen en behoefte voor informatievoorziening. Vanuit de wensen van datagedreven sturing heeft PinkRoccade in co-creatie met meerdere gemeenten als eerste iNzicht Sociaal Domein ontwikkeld en geïmplementeerd. Dit digitaal dashboard biedt actuele informatie over het Sociaal Domein. Hiermee kan de gemeente op een efficiënte manier de dienstverlening op dit domein analyseren en optimaliseren. Het juist koppelen van de verschillende databronnen levert de gemeente de juiste informatie op. Hiermee kan de gemeente op een eenvoudige manier beleidsrelevante management- en stuurinformatie oproepen uit één digitaal informatieplatform.

Denk hierbij aan de ontwikkelingen & trends per kwartaal, de ontwikkelingen rond het gebruik van een bepaalde voorziening en in- , uit- en doorstroom van cliënten en inzicht in de kosten.

iNzicht Sociaal domein
iNzicht Sociaal domein is een onderdeel van de totale propositie iNzicht, het digitaal informatieplatform. We starten met het Sociaal domein, hierna volgen de andere domeinen zoals Ruimte & Omgeving. Je kunt met de iNzicht editor informatie visualiseren in duidelijke grafieken en tabellen. Maar ook in kaarten op wijk- en zelfs buurtniveau.

Beheer gehele keten & in lijn met AVG richtlijnen
PinkRoccade beheert de gehele keten en levert dus een geïntegreerde oplossing die in lijn is met de privacy wetgeving (AVG). Hierdoor blijft het dashboard ook werken wanneer er veranderingen in de keten plaatsvinden en heb je een duurzame oplossing voor de toekomst.

Voor meer informatie over iNzicht kun je contact opnemen met: Cora Schreuders

Deel via:

Meer weten over data gedreven sturing?

Download hier de infographic: effectieve data

‘Samen kom je verder!’

Cora Schreuders, Business Analist Informatievoorziening
PinkRoccade_0098.png

Ik help je graag verder

+31 6 4609 1115