Direct naar de content
icon search white
Beleidsterreinen

iNzicht

Veel gemeenten zijn de weg ingeslagen om tot een data-driven sturingsbeleid te komen. Datagedreven sturing is het zoveel mogelijk handelen op verzamelde en geanalyseerde data. Correcte, actuele en adequate sturingsinformatie zijn van belang om ontwikkelingen in het Sociaal-, Ruimtelijk- en Economisch domein tijdig te signaleren, bij te sturen en beleid op te formuleren. Een goede doorvertaling van deze ontwikkelingen in de werkprocessen van de gemeente draagt bij aan het optimaliseren van de dienstverlening aan de klant/hulpvrager en het betaalbaar houden van het systeem.

Belangrijke onderdelen van datagedreven sturing zijn:
• Juiste en volledige data (Gegevensmanagement)
• Gegevens continue, toekomstbestendig en veilig uitwisselen (Connectiviteit)
• Een datamagazijn/lab waarin alle data verzameld wordt (Datawarehouse)
• Analysetechniek
• Competenties van medewerkers

Na inzicht komt overzicht
Vanuit het domein Informatievoorziening zijn we 1,5 jaar geleden gestart met het inzichtelijke maken van informatie, data omzetten naar bruikbare informatie. De data wordt gevisualiseerd in grafieken en tabellen. Daarnaast zijn er analyses op wijk- en buurt niveau. Op basis van geografische visualisatie zie je verschillen in wijken en buurten. En hiermee optimaliseer je gerichte dienstverlening.

Vanuit (bijna) alle domeinen binnen PinkRoccade Local Government visualiseren we data op het informatieplatform iNzicht. Dit biedt een totaal overzicht. De data wordt opgeslagen in het centrale datamagazijn, hierdoor heb je de mogelijkheid om data vanuit de verschillende domeinen te combineren. Uiteraard is het wel belangrijk dat het doel vooraf goed is afgestemd en het voldoet aan de privacywetgeving. Naast de gemeentelijke data, kunnen ook externe databronnen of open data een completer beeld geven binnen de domeinen. Vanuit de oplossing Toolkit Informatievoorziening kun je alle databronnen toevoegen aan de dashboards om een compleet beeld te maken.

Datagedreven sturing bestaat niet alleen maar uit techniek
Het vraagt ook bepaalde competenties van medewerkers, zodat de data analyses worden vertaald naar juiste beleidsvoering. Eén geïntegreerde digitale keten in het gemeentelijke landschap is hiervoor een belangrijke basis.

Lopende ontwikkeling vooruitzicht
Om trendanalyses en voorspellingen te maken is historische data een vereiste. Al deze data moet op een juiste manier worden opgeslagen en eenvoudig te raadplegen zijn. Op dit moment zijn we bezig met een aantal gemeenten om een visie te ontwikkelen op gebied van datawarehouse. Vanuit deze visie gaan we een stap zetten richting trendanalyses en voorspellingen. Met deze toevoeging kun je sneller schakelen in maatschappelijke vraagstukken en de dienstverlening verder verbeteren. Wil je hierover meedenken? Dan horen wij het graag.

Deel via:

Meer weten over iNzicht?

Download dan het whitepaper.

‘Samen kom je verder!’

Cora Schreuders, Product Manager Datagedreven sturing
Cora website.png