Direct naar de content
icon search white
28 oktober 2020 - Nieuws

Open data en datamining

Open data en datamining zijn termen waar je tegenwoordig als gemeente niet meer omheen kan draaien, en waarover iedere gemeente wel wat gehoord heeft of, sterker nog, zelfs al mee werkt. Om de mogelijkheden van open data en datamining en de eventuele toegevoegde waarde voor gemeenten te onderzoeken lopen wij, Menno Hoefnagels en Daan Sars, vanaf augustus tot en met januari stage bij PinkRoccade op de afdeling Informatievoorziening. Wij zijn beide derdejaarsstudent Bedrijfskundige Informatica aan Avans Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch en willen onze tot nu toe opgedane kennis graag in de praktijk brengen bij PinkRoccade.

 

Wat er speelt bij de gemeente op het gebied van open data
Aanvankelijk hebben wij onderzoek gedaan naar wat open data inhoudt, waar deze zoal gevonden kan worden en hoe deze in verschillende visualisatie tools gebruikt kan worden. Vervolgens zijn interviews gehouden met een aantal gemeenten om te achterhalen wat er momenteel bij klanten speelt op gebied van open data, datamining en waar hun behoeften liggen.

Deze interviews hebben online plaatsgevonden en zijn dynamisch en interactief gemaakt door zelfgemaakte open data-dashboards te laten zien. Zo kregen gemeenten een beeld hoe een dashboard eruit kan zien en wat de waarde is van een dashboard.

Hieronder een voorbeeld van een aantal gemaakte visualisaties op open data

Foto 3.jpg


De belangrijkste resultaten uit ons onderzoek
Uit de interviews is naar voren gekomen dat voornamelijk het thema open data erg speelt bij gemeenten en dat zij zeker de toegevoegde waarde hiervan inzien. Veel van hen gebruiken al open data, maar zouden het gebruik ervan uit willen breiden om bijvoorbeeld zichzelf te vergelijken met andere gemeenten. En daarnaast om de beschikbare open data te combineren met de data van de gemeente.

Verder is uit de interviews gebleken dat nog weinig gemeenten concreet bezig zijn met datamining. De voornaamste reden hiervoor is dat de toepassing hiervan voornamelijk voor relatief kleine gemeenten een tijdrovende investering is. Veel van deze gemeenten hebben simpelweg niet de capaciteit om dit zelf te onderzoeken en zien daarom ook een rol voor iNzicht om hierin iets te betekenen.

Vervolgonderzoek naar combineren open datasets
Het onderzoek gaat nu verder om te kijken of open datasets van onder andere het CBS gecombineerd kunnen worden met gegevens afkomstig vanuit het LDF, om er vervolgens datamining op los te laten.

Wil je op de hoogte blijven van de voortgang en het uiteindelijke resultaat van het onderzoek?
Stuur dan een bericht naar onze stagebegeleider Cora Schreuders Cora.Schreuders@PinkRoccade.nl

Deel via:

‘Samen kom je verder!’

Cora Schreuders, Product Manager Datagedreven sturing
Cora website.png