Direct naar de content
icon search white
MijnOverheid

MijnOverheid Persoonlijke Gegevens

Op MijnOverheid Persoonlijke Gegevens kunnen burgers op een centraal portaal gegevens inzien die door overheden zijn geregistreerd over henzelf en hun leefomgeving.

Persoonlijke Gegevens

Zo kunnen zij zien welke gegevens geregistreerd zijn in de BRP, hoe lang zij recht hebben op een uitkering, de WOZ-waarde van de woning en informatie rondom studie en de financiering daarvan. Informatie uit meerdere bronnen worden door de module MijnOverheid Persoonlijke Gegevens geïntegreerd in een centraal portaal. De beschikbaarheid en integratie van deze bronnen in MijnOverheid Persoonlijke Gegevens vindt stapsgewijs plaats.

Momenteel is het onderdeel WOZ-inzage beschikbaar, deze wordt door ons ondersteund. Het WOZ-systeem levert informatie voor het onderdeel WOZ-inzage aan Makelaarsuite. Makelaarsuite zorgt voor het beveiligd afleveren van deze berichten bij MijnOverheid Persoonlijke Gegevens. Ook hier vindt vooraf een BSN-controle plaats om te bepalen of de betreffende burger toegang heeft tot MijnOverheid

Deel via:

Bekijk hier hoe de MijnOverheid Persoonlijke Gegevens werkt!

‘Samen kom je verder!’

Eric Peters, Product Owner Connectiviteit
PinkRoccade_0200.png