Direct naar de content
icon search white
21 december 2021 - Nieuws

In 2021 werkten we samen aan de Wet Inburgering - Een terugblik op 2021

Aan het begin van 2021 dachten we allemaal dat we dit jaar teruggingen naar ons normale leven. We weten inmiddels dat het nieuwe normaal nog even op zich laat wachten.  

Onze dienstverlening en ontwikkeling raakte in 2021 in een stroomversnelling. Daar merkte je vast iets van. Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van processen en software optimaliseren.  

De servicedesk optimaliseerde haar servicegerichte processen  Applicatiebeheerders met vragen wisten de weg goed te vinden. Gemiddeld plaatsten ze meer dan 300 meldingen per maand. Tot 16 december losten we er in totaal 3633 op.

Ondertussen stroomlijnden we het proces van het indienen van een melding voor alle applicaties. Zodoende lever je een melding completer aan waardoor wij hem sneller en beter kunnen behandelen.

In ons klanttevredenheidsonderzoek, zie je dat het werkt. De servicedesk kreeg daar een 7,8!

Je applicatie sluit aan bij de actualiteit dankzij onze developers
Je applicatie blijft steeds aansluiten bij aanpassingen in wetgeving. Ook verwerken we de signalen uit de markt in je applicatie.

Je hebt geen externe tools meer nodig voor je berichtenverkeer
Data is nu inzichtelijk via je applicatie. Je ziet nu onder andere de historie-schermen voor de verstuurde berichten van iWmo, iJw en iEb. Hierin volg je per inwoner de berichtenketen.  

Het verwerken van loonkostensubsidie verloopt soepel
CiVision Samenlevingszaken heeft al geruime tijd een re-integratiemodule. Daarin registreerde je beperkt gegevens voor loonkostensubsidie. In samenwerking met De Normaalste Zaak ontwikkelden we het preferent proces loonkostensubsidie. Dit is een standaard werkwijze in het behandelen voor aanvragen van loonkostensubsidie.

Ook deze verbeteringen maakten we voor jou
Een greep uit de ontwikkelingen die in 2021 beschikbaar voor je kwamen:
 

  • iEb - Beter inzichtelijk wat de status is van je eigen bijdrage
  • iWmo – Betere controles en inzicht in de berichtenstroom 
  • iJw – Betere controles en inzicht in de berichtenstroom 
  • Wet Inburgering – Per 1/1/22 een taak van de lokale overheid
  • Koppeling ADFS – Haal nieuwe en bestaande gebruikers snel en simpel op uit je active directory 
  • Outlook-koppeling – Sneller inzicht in je afspraken zonder de applicatie te verlaten 
  • Verdeelsleutel zorgaanbieders – Hou het aantal voorziening per aanbieder in balans
  • Uitbreiding dataset – Toevoeging van uitkeringshistorie in iNzicht Sociaal domein 

Je kunt werken met PostgreSQL als database 
Naast functionele veranderingen voerden we ook technische veranderingen door in CiVision Samenlevingszaken. Dit had vooral te maken met de database waarop de applicatie draaide. Naast Oracle ondersteunen we nu ook PostgreSQL als database.

Dankzij iParticipatie vindt je inwoner sneller werk
We zien dat het burgerportaal steeds breder wordt ingezet in ons productportfolio. Dat zie je onder andere terug in de aanpassingen aan de afwezigheidsmelding en de registratie van de uitkering.

Dankzij de nieuwe integratie met Jobport, help je je inwoner vanuit iParticipatie met werk vinden. Ook log je mails nu makkelijker en stuur je met 1 klik ontvangstbevestigingen naar je inwoners. 

We gaan door met het ontwikkelen van onze oplossingen 
Je bent gewend dat onze applicaties en dienstverlening aansluiten op de actualiteit in het sociaal domein. Ook in 2022 doen we dit. Ben je benieuwd hoe we dit invullen? Lees ons artikel met verwachtingen en je bent klaar om in 2022 te knallen.

8 gemeenten startten een samenwerking met ons
In 2021 verwelkomden we weer nieuwe organisaties als klant. 
 

We zijn er trots op dat we hen ondersteunen bij de dienstverlening in het sociaal domein. De implementatietrajecten zijn in volle gang. De gemeenten gaan in januari en februari live. 

We zijn sterk dankzij ons team
We zijn enthousiast, innovatief en behulpzaam. Niet alleen naar onze klanten. Het is ook hoe collega’s het ervaren om voor ons te werken. Collega’s delen ‘best practices’, maken tijd om elkaar op weg te helpen en zetten samen de schouders onder ad-hoc uitdagingen.

Ons dienstverlenend team versterkten we afgelopen jaar met een aantal nieuwe collega's. Misschien heb je hen al ontmoet? Het zijn Aia Alyan, Eunice Koo, Hanneke Bartels, Helmer den Dekker, Ilhami Yildirim, Jamila Azaguag, Klaas Decuypere, Maaike van Kempen, Mara Aben en Theo Du Plessis.

We zijn je ook in 2022 weer graag van dienst
Dankjewel voor je vertrouwen en de samenwerking afgelopen jaar. We verheugen ons om je ook in 2021 van dienst te zijn. Samen werken we aan een gastvrij sociaal domein. 
 

Alle goeds voor 2022. 

Deel via: