Direct naar de content
icon search white

WerkSaam bouwt samen innovatieve werkprocessen in iSamenleving voor werk

16 mei 2022
SAM - Wyzer 161121.jpg

Behoefte aan efficiëntere verwerking van werkvoorraad bij WerkSaam vraagt om het ontwikkelen van een nieuwe module

WerkSaam is er voor inwoners van 7 gemeenten. Ze helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg naar werk. Dat doen ze heel goed.
WerkSaam biedt maatwerk om inwoners naar werk te begeleiden
Dat doen ze door te bemiddelen. Per persoon kijken ze wat er nodig is om iemand weer aan het werk te krijgen. Dat vraagt al gauw om maatwerk. WerkSaam betrekt werkgevers hierbij. Want zonder werkgevers krijg je geen mensen aan het werk. De lokale werkgevers helpen de inwoners van WerkSaam aan een baan. Het gaat om cliënten in verschillende categorieën. Denk aan een Wsw-dienstverband (Werken in de Sociale Werkvoorziening-dienstverband) of werken beschut. Sommige inwoners hebben een uitkering, maar dat is niet voor iedereen het geval.

Zo hebben inwoners snel passend werk en zijn ze financieel zelfstandig

WerkSaam wil dat mensen zo kort mogelijk afhankelijk zijn van een uitkering. Werk biedt meer dan alleen een inkomen. Het zorgt ook voor een gevoel van nut als je kan bijdragen. Werkcoaches ondersteunen inwoners met hun ontwikkeling door bijvoorbeeld het helpen schrijven van een motivatiebrief. Zo zorgt WerkSaam ervoor dat ze een betaalde baan bij 'een externe werkgever' krijgen in plaats van beschut werk of werk bij een sociale werkplaats.

Het proces is niet geautomatiseerd en vergt veel handwerk

Je ziet, WerkSaam doet goed werk. Er is alleen 1 uitdaging. Het proces is niet geautomatiseerd. Daarom bestaat het werk vooral uit veel papierwerk en lange lijntjes in de communicatie. Dit kan natuurlijk effectiever en fijner om te werken. De focus moet op de inwoner liggen, niet op de administratie. Een consulent moet met plezier aan diens werkvoorraad werken.

WerkSaam vroeg ons om mee te denken

"Wat zijn de de mogelijkheden om dit werk in iSamenleving onder te brengen?", vroeg WerkSaam. Zo krijg je een volledig beeld van de situatie van de inwoner. Het bespaart bovendien een veelheid aan apart bij te houden documenten en communicatiestromen.

Samen onderzochten we de mogelijkheden

Op uitnodiging van WerkSaam vertrokken onze collega’s Ingmar Uijl, Lotte Spekking en Mara Pot naar Hoorn. Tijdens deze dag namen we de vooraf ingestuurde wensen door. De mogelijkheden werden besproken. In een stevige brainstorm bedachten we nieuwe ideeën. Deze zetten we om in een stappenplan voor de komende periode. We gaan samen een nieuwe module ontwikkelen.

Het ontwikkelteam heet WerkSaam welkom

De samenwerking start. Het ontwikkelteam gaat aan de slag. WerkSaam komt binnenkort een kijkje in de keuken nemen. Zo bouwen we samen deze nieuwe functionaliteit. Een nieuwe, horizontale samenwerking is begonnen. 

Ook jij hebt hier profijt van

Is deze nieuwe module straks ontwikkeld en grondig doorgetest? Dan kun jij er ook gebruik van maken. Natuurlijk houden we je daarvan op de hoogte.

Samen los je vraagstukken op

Loop je in jouw organisatie ergens tegenaan? Zie je mogelijkheden die passen binnen ons applicatielandschap? Wil je samen een functionaliteit ontwikkelen? Deel je wensen met ons en we onderzoeken de opties.

Alleen ga je snel, samen kom je verder. 

Deel via:

Samenlevingszaken

De transitie van taken is geweest. Je gaat nu aan de slag met de transformatie. Ook ben je als gemeente verantwoordelijk voor de zelfredzaamheid en participatie van de burger. Dit vraagt om een andere kijk en aanpak. Hoe pak jij dit aan?

Samenlevingszaken

Experts

Maak kennis met onze experts