Direct naar de content
icon search white
18 oktober 2021 - Nieuws

De eerste gemeenten zijn er klaar voor – Mijlpaal voor Wet Inburgering

Gemeenten krijgen en belangrijke rol voor inburgeraars
Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet Inburgering in. Het doel van de nieuwe Wet Inburgering is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in Nederland. Natuurlijk ook dat ze zo snel mogelijk werk vinden. Jouw gemeente krijgt een belangrijke rol bij de begeleiding van deze mensen.

Onze module Inburgering helpt bij de administratie en begeleiding
Als PinkRoccade Samenlevingszaken willen we je gemeente zo goed mogelijk ondersteunen bij je taak. Jij de focus op de begeleiding, wij de focus op de ondersteunende software.

De eerste gemeenten zijn live
Onze modules Wet Inburgering voor CiVision Samenlevingszaken en iSamenleving implementeren we op dit moment. De eerste module leverden we op bij gemeente Horst aan de Maas, en met succes.  

De module sluit aan op het werkproces
Tijdens de implementatie richten we de module in in de applicaties. Hier hebben we natuurlijk input vanuit jouw gemeente voor nodig. Zeker bij de implementatie in iSamenleving. Daar denken we het volledige werkproces samen met de gemeente uit. In CiVision Samenlevingszaken dachten we een standaard proces uit. Hiermee richten we tabellen en documenten in. Zo registreren gemeenten alles wat nodig is. Ter voorbereiding vragen we je gemeente dan om een aantal referentietabellen te vullen. Hoe beter je dit doet, hoe makkelijker de implementatie gaat.

De eerste implementatie is altijd bijzonder
Dan komt al het werk van de afgelopen maanden bij elkaar. En daar komt nog bij dat Hanneke Bartels deze eerste implementatie uitvoerde. Zij is in dienst sinds 1 september. Maar dit staat de kwaliteit van de dienstverlening niet in de weg. Rond de middag kon gemeente Horst aan de Maas aan de slag met de module.

Een instructie die blijft wanneer de consultant vertrekt
Bij de uitrol van deze module ontwikkelden we e-learnings. In verschillende video’s leggen we de volledige module aan je uit. Applicatiebeheerders gebruiken de e-learning ter voorbereiding van de implementatie. Consulenten die inburgeraars gaan begeleiden gebruiken het als instructie en naslagwerk. De eerste reacties zijn positief.

Op naar de volgende implementatie
Er staan de komende tijd nog zo’n 25 implementaties op de planning. Daar komen er naar verwachting nog wat bij. Er liggen namelijk nog een hoop offertes bij gemeenten. Nog niet getekend? Doe het snel om op tijd klaar te zijn voor Wet Inburgering.

Geschreven door Kiki Klaver – Ondersteuning Project Management

Deel via: