Direct naar de content
icon search white
24/7 actuele en betrouwbare informatie

Actuele en betrouwbare data

Brug
  • 24/7 actuele en betrouwbare informatie beschikbaar
  • Benodigde informatie panklaar aangeleverd
  • Meer focus op kerntaak
  • Autorisatiemogelijkheden m.b.t. privacygevoelige informatie

Gemeenten en andere overheidsorganisaties krijgen additionele taken, bevoegdheden en verantwoordelijken toegewezen vanuit het Rijk. Tegelijkertijd moeten ze kosten besparen en de kwaliteit van dienstverlening verhogen. Er ontstaan veelvuldig nieuwe samenwerkingen met andere gemeenten, waterschappen, veiligheidsregio´s, uitvoeringsorganisaties en andere ketenpartners. Om succesvol samen te werken met deze organisaties is het van essentieel belang om op een efficiënte en betrouwbare wijze informatie uit te wisselen.

Informatie speelt hierin een sleutelrol. Gemeenten beschikken over veel en complexe informatie. Deze informatie kan beschikbaar worden gemaakt om zo burgers en bedrijven te faciliteren en wetgeving te handhaven. Complexiteit van gegevensuitwisseling kan met behulp van plug and play koppelingen worden opgelost. Hierdoor kan op een veilige manier de benodigde informatie panklaar aangeleverd worden en is alle benodigde informatie direct beschikbaar en inzetbaar.

Data binnen Informatievoorziening

Met Makelaarsuite zorgen wij voor nieuwe technologie om nieuwe informatieketens te realiseren. We creëren zo een omgeving zodat iedere burger het leven kan leiden wat hij zelf wilt op basis van rechtvaardigheid en eerlijkheid.

Al meer dan 160 gemeenten maken gebruik van de Makelaarsuite, waarbij gegevenskwaliteit inzichtelijk wordt gemaakt door middel van tooling. Analyses en onderzoeken op de beschikbare gegevens bieden bruikbare informatie voor het maken van beleid en het verbeteren van processen. Ons motto is daarom ook ‘informatie is de belangrijkste adviseur'.

Deel via: