Direct naar de content
icon search white
24 juni 2019 - Nieuws

Nieuwe informatiestandaarden: de iEb 1.0 en de iPgb 2.0

Eerder vertelden we je over het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk). Dit knooppunt maakt het uitwisselen van berichten over Wmo, Jeugd en WLZ veilig en makkelijk. Maar dit zijn niet de enige berichten. Met de komst van iPgb en iCAK breidt de gegevensuitwisseling in de zorgketen verder uit.

Persoonsgebonden budgetten

In januari 2017 startte de voorbereidingen voor iPgb 2.0. In iPgb wissel je informatie uit over het trekkingsrecht pgb. Het persoonsgebonden budget (pgb) is een subsidie (budget) van de overheid waarmee mensen zelf de zorg inkopen die zij nodig hebben. Daar komt bij dat iemand met een pgb principe vrij is om zelf zijn/haar zorgverleners te selecteren en in te huren.

Nieuwe systeem voor de budgethouders

Met de iPgb 2.0 sluit de gemeente aan op het nieuwe systeem voor de budgethouders: PGB 2.0

Vanaf november 2019 kunnen gemeenten aansluiten op het PGB 2.0-systeem. Het gaat om een gefaseerde overgang. Als gemeente geef je zelf aan wanneer je wilt overstappen van het huidige systeem van de SVB naar het nieuwe systeem.

Een nieuwe naam: eigen bijdrage met een ‘i’

iEb staat voor ‘i Eigen bijdrage’. Dit is de nieuwe iStandaard voor informatie uitwisseling over het Wmo-abonnementstarief tussen gemeenten en het CAK. Afgelopen mei werden de definitieve specificaties gepubliceerd. 

Wat betekent dit voor jou?

De iEb zorgt ervoor dat gemeentes veilig berichten kunnen uitwisselen over de inning van de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Na een periode van ontwikkelen en testen, zijn de definitieve specificaties van de 1.0 versie onlangs door Zorginstituut Nederland gepubliceerd. Wij hebben de functionele eisen en wensen voor CiVision Samenlevingszaken besproken met de gemeenten van de themagroep Wmo en jeugdzorg.

En wij zijn begonnen met de realisatie, zodat we in het najaar met de keten kunnen testen. Vanaf 1 januari 2020 werken gemeenten en CAK met iEb 1.0.

Deel via: