Direct naar de content
icon search white
21 december 2015 - Nieuws

Meldplicht datalekken vanaf 2016 actief

Vanaf 1 januari 2016 wordt het wettelijk verplicht om datalekken te melden. Deze wet betreft zowel grootschalige (cyber)inbraak incidenten als diefstal van bijvoorbeeld laptops of USB-sticks. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) kan naast een officiële waarschuwing met deze wijziging ook overgaan tot het uitdelen van boetes als organisaties zich niet aan de wet houden. Waarschijnlijk heeft u daar als gemeente al de nodige voorbereidingen voor getroffen, maar wat betekent dit voor de communicatie met ons?

Vanuit onze ISO27001 certificering zijn onze processen reeds ingericht op een strak informatiebeveiligingsbeleid. Dit geldt zowel voor onze interne systemen als onze diensten die wij bijvoorbeeld vanuit de Pink Private Cloud leveren. Echter zullen we zowel intern als extern een aantal werkwijzen gaan aanpassen zodat gegevens altijd op een zeer veilige manier worden uitgewisseld. Dit betekent bijvoorbeeld dat uitwisseling van gegevens via e-mail niet altijd veilig genoeg is en we zullen vragen om informatie in een aantal gevallen op een andere manier uit te wisselen. Berichtgeving over de wijzigingen en verdere maatregelen die wij treffen op dit vlak zal binnenkort op het dKOC worden gepubliceerd. Daarnaast zal er een bericht uitgaan naar onze hoofdcontactpersonen. Houd deze kanalen dus in de gaten!

Deel via:

‘Digitale dienstverlening moet uitmuntend zijn, ónze oplossingen geven het beste voorbeeld.’

Jaap van Dijk, Managing Director Proces & Services
Pink_Roccade_Jaap_van_Dijk_4255_AS-min.png