Direct naar de content
icon search white
25 april 2019 - Nieuws

De BAG applicatie gaat gebruik maken van nieuwe software

Met de komst van BAG 2.0 is de structuur van wet- en regelgeving per 1 juli 2018 gewijzigd. In 2019 vindt de technische migratie plaats waarbij jouw BAG applicatie net zoals iObjecten gebruik gaat maken van de nieuwe software. Zijn jullie er klaar voor?

De belangrijkste wijzigingen van BAG 2.0 gaan over de structuur van de wet- en regelgeving
Zo speelt de gemeente flexibel in op nieuwe ontwikkelingen zonder dat er een wetswijziging hoeft plaats te vinden. Daarnaast is de inrichting van de kwaliteitszorg en het kwaliteitstoezicht gewijzigd. De verantwoording is meer gericht op resultaten dan processen. Op 1 juli 2018 is de gewijzigde wet- en regelgeving in werking getreden. Op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken (zie BZK) is een overzicht te vinden van alle oude en de huidige wet- en regelgeving.

Inhoudelijke wijzigingen BAG 2.0
Naast wijzigingen in wet- en regelgeving zijn er ook inhoudelijke aanpassingen doorgevoerd om de kwaliteit te verbeteren, een korte opsomming van de belangrijkste wijzigingen:
• onderzoek is mogelijk per attribuut in plaats van per object;
• opheffen van enkele uitzonderingen in de pandafbakening en verblijfsobject afbakening. Zo worden bijvoorbeeld windturbines straks ook gezien als pand;
• definitie van de oppervlakte zo veel mogelijk in lijn gebracht met bestaande normen zoals NEN2580, NEN3610, Bouwbesluit 2012, etc.;
• behoud identificatiecodes bij woonplaatsgrenswijzigingen en wijzigingen openbare ruimte;
• nieuwe statussen van panden en verblijfsobjecten. Naast de statussen 'gesloopt', 'in gebruik' komen daar de statussen 'verbouwing' en 'ten onrechte opgevoerd' bij;
• introductie van drie nieuwe typen tijdstippen: tijdstipRegistratie, eindRegistratie en LV-registratiedatum.

Nieuwe koppelvlakken ontwikkelt in overleg met verschillende partijen
Om de nieuwe inhoudelijke wijzigingen uit te wisselen met het Kadaster zijn de koppelvlakken voor de bronhouders en het Kadaster en tussen de afnemers en het Kadaster vernieuwd. Deze koppelvlakken zijn tot stand gekomen in overleg met het Kadaster, de softwareleveranciers en VNG Realisatie.

Wij zijn klaar voor de technische migratie
Om gebruik te kunnen maken van deze nieuwe koppelvlakken moet je gemeente een technische migratie uitvoeren samen met je softwareleverancier voor de BAG applicatie en de koppelvlakken. PinkRoccade is klaar voor de technische migratie. Makelaarsuite en CLIQ ondersteunen de nieuwe koppelvlakken voor BAG 2.0. Ook onze BAG applicatie iObjecten staat in de startblokken en heeft bij gemeenten al migraties uitgevoerd. Met iObjecten leg je objecten centraal vast en maak je ze toegankelijk. Ook het beheer en de koppeling met andere basisregistraties is heel eenvoudig. Klik hier voor meer informatie. 

Wil je binnenkort ook starten met de migratie? Stem dat af met je BAG applicatie en neem contact met ons op. 

Deel via:

‘Samen kom je verder!’

Eric Peters, Product Owner Connectiviteit
PinkRoccade_0200.png