Direct naar de content
icon search white
3 juni 2016 - Nieuws

Burgerportaal iSamenleving beschikbaar

iSamenleving biedt vanaf nu het Burgerportaal. Gemeenten krijgen hierdoor de mogelijkheid om de burger nog actiever te betrekken bij zijn eigen plan. Alle betrokkenen, inclusief de burger kunnen met het regiesysteem iSamenleving informatie inzien, delen, communiceren en zien wie welke taak uitvoert. Uiteraard kan dit alleen met de juiste autorisaties.

Het Burgerportaal biedt uw gemeente de mogelijkheid om het gezin actief te betrekken bij hun eigen plan. De burger krijgt inzicht in zijn plan en andere geregistreerde gegevens. Hoe dit werkt? De burger logt met zijn DigiD in op het Burgerportaal. Afhankelijk van de mogelijkheden die uw gemeente biedt, krijgt de burger specifieke informatie te zien. Het Burgerportaal maakt gezinsleden zelfredzamer en zelfstandiger; zelfregie wordt mogelijk. Ze kunnen gemakkelijk zelf hun plan inzien en daarbij direct contact zoeken met de regisseur of zorgaanbieder.

Slim samenwerken in het sociaal domein

Uw burgers verwachten dat uw gemeente direct kwalitatieve dienstverlening levert in het sociaal domein. Hiervoor zijn actuele gegevens nodig en toegang tot deze gegevens voor de betrokkenen. iSamenleving biedt drie verschillende portals met apps voor alle betrokkenen: de regisseur, de zorgaanbieders en de burger. Dit werkt optimale informatie-uitwisseling in de hand. En een zelfredzame burger die actief betrokken is bij zijn eigen plan.

De volgende stap: denkt u met ons mee?

De volgende stap is te achterhalen wat een burger allemaal gaat doen binnen het Burgerportaal. Daarom gaat PinkRoccade Local Government de komende periode actief het gesprek aan met gebruikers van iSamenleving. Wilt u meedenken? Neem dan contact op met uw accountmanager.

Deel via: