Direct naar de content
icon search white
31 mei 2019 - Blogs

Zal ik jou eens een lesje leren?

Met Team Care staan we weer voor een nieuwe start; maandag (3 juni 2019, red.) begint iBurgerzaken release 3.01. Weer een fris begin met een zee aan mogelijkheden en kansen die we weer graag willen benutten. En waarin we de lessen uit onze eerste release meenemen. Gedurende deze eerste release werd er de nodige nieuwe functionaliteit opgeleverd, zoals je hieronder zult lezen. Ook was er veel aandacht voor procesverbeteringen waar we in komende release eens te meer de vruchten van zullen plukken. En daarover lees je hieronder ook meer.

Klantgericht ontwikkelen

Maandag 25 februari 2019 was de officiële start van Team Care. Het 3e ontwikkelteam van iBurgerzaken met als speerpunt ‘Klantgericht ontwikkelen’ en daarbij onderstaande aandachtspunten:

 1. Klanttevredenheid verhogen bij bestaande apps; Special Care
 2. Bijdragen aan snelle en efficiënte afhandeling van incidenten
 3. Aangemelde marktsignalen vertalen naar stories

@1 Resultaten Special Care

Je kunt het bijna niet gemist hebben… periodiek plaatsen we een iBurgerzaken app in 'Special Care'. Daarmee leggen we samen met kwartiermakergemeenten focus op het doorvoeren van structurele verbeteringen in een bestaande app. In onze eerste release (3.00) lag de focus op de apps iVerblijf & Adres en iVerzoek. We ontwikkelden deze nieuwe functionaliteiten in overleg met de kwartiermakers Special Care:

iVerblijf & Adres

 • GAAS-17281: Briefadres controleren [filmpje]
 • GAAS-59464: Een aantekeningengroep die ‘niet meetelt’ als risicoprofiel [filmpje]
 • GAAS-59463: Het aantal verhuizenden niet op de bevestiging [filmpje]
 • GAAS-62394: Controleren-stap overslaan bij de overige verhuisprocessen [filmpje]
 • GAAS-58751: eHerkenning binnen iVerblijf & Adres [filmpje]
 • GAAS-54429: Risicoprofiel Pensionados (met dank aan Team Core)

iVerzoek

 • GAAS-63448: Aanvraag uittreksel ouderlijk gezag [filmpje]
 • GAAS-63450: Bij een digitale aanvraag afschrift BS voor een geboorteakte controleren of de gebeurtenis in de gemeente heeft plaatsgevonden: burgerportaal en ambtenarenportaal.

Ook in release 3.01 nemen we nog een keer iVerzoek in Special Care; we hebben voldoende input ontvangen van de kwartiermakers om hier nog mee vooruit te kunnen. En uiteraard horen we graag welke andere app volgens jou in release 3.01 aandacht zou moeten krijgen. Bel of mail je me met jouw inzichten?

@2 Incidentenproces herijkt

Hoewel het aantal incidenten niet groeit, gaven we de afgelopen periode toch de nodige aandacht aan dit proces. We hebben dat deel van het incidentenproces wat ons raakt opnieuw bekeken en herijkt; incidenten waarvoor softwareaanpassingen nodig zijn. Een belangrijke keuze die we daarbij hebben gemaakt: we gaan het gebruik van het beslisdiagram intensiveren en ons enkel richten op de incidenten met de status major (of minor). Waardoor we met alle ontwikkelteams meer tijd overhouden voor belangrijkere signalen.

Dat betekent dus ook dat incidenten met minder impact minder aandacht krijgen. Dat vraagt wel dat we je beter informeren over de prioriteitsbepaling van jouw incident; critical, major, minor of trivial. Zodat je weet wat je wel (of niet) kunt verwachten.

@3 Marktsignalen belegt bij Productspecialisten

Wekelijks ontvangen we marktsignalen vandaar dat we de afgelopen periode ook de nodige aandacht aan de optimalisatie van dit proces gaven: Sinds kort beoordelen de productspecialisten binnen PinkRoccade Publiekszaken de marktsignalen die binnenkomen. Dat betekent dat deze wensen vanuit verschillende expertises worden bekeken: medewerkers Kenniscentrum, Consultancy en Development. Samen bepalen ze de prioritering en communiceren hier via TOPdesk over met de klant. Je zult begrijpen dat we ook hier focussen op de wensen met de prioriteit major (en minor).

Lessons learned

Deze eerste release was leuk en tegelijkertijd ook leerzaam voor het hele team. Wat we meenemen uit deze release? Dat beschreef ik eigenlijk al eerder mijn eerdere blogs die gaan over: aandacht, inzicht en teleurstelling. Nu gaan we vooral vooruitkijken en door met klantgericht ontwikkelen! En vieren dat we succesvol onze eerste release hebben afgerond.

Deel via:

‘Klanten wil ik steeds opnieuw op een creatieve wijze verrassen.’

Sanne van der Zanden, Programmamanager
Sanne van der Zanden (2019)