Direct naar de content
icon search white
2 mei 2019 - Blogs

Omgaan met teleurstelling

De natuur heeft zon en regen nodig om alles in de lente weer te laten groeien en bloeien. Als mens hebben we successen en teleurstellingen nodig om te leren en te groeien. Sterker nog als we geen teleurstellingen hebben, waarderen we de successen steeds minder. Toch is het mens eigen om teleurstellingen te willen voorkomen en het liefst alle beloftes in te lossen of zelfs wensen te vervullen… Datzelfde zie ik nu ook binnen Team Care en bij de Special Care kwartiermakers.

Prioritering marktsignalen iVerzoek

Voor Team Care staat het tweede deel van iBurgerzaken release 3.00 voor een groot deel in het teken van iVerzoek. Op vrijdag 5 april kwamen we met verschillende kwartiermakergemeenten* samen bij gemeente Epe om de prioriteit van de geoormerkte marktsignalen te bepalen.

Bij de eerste helft van deze release maakten kwartiermakers de keuze welke marktsignalen voor iVerblijf & Adres we als Team Care zouden oppakken, zie eerdere blog ‘Uitzicht door inzicht’. Een vergelijkbare prioriteringsvraag stelden we nu aan de kwartiermakers Special Care iVerzoek*. Deze prioritering is vervolgens langs de lat van onze beschikbaarheid gelegd met dit resultaat:

2019-04 Ontwikkeling-iVerzoek.jpg

Misschien goed om te schetsen hoe we tot deze prioritering komen?

De productspecialisten binnen PinkRoccade Publiekszaken beoordelen alle marktsignalen die binnenkomen. Dat betekent dat deze wensen vanuit verschillende expertises worden bekeken: medewerkers Kenniscentrum, Consultancy en Development. Als een app in Special Care terecht komt sturen we vooraf een uitgebreid overzicht van de geoormerkte signalen aan de betrokken kwartiermakers. Bovendien krijgen ze de kans om per gemeente nog een wens daaraan toe te voegen die in hun ogen ontbreekt. Op de dag zelf bespreken we kort alle marktsignalen zodat we allemaal hetzelfde beeld hebben van de wens. Om vervolgens aan de aanwezigen te vragen hun stemmen uit te brengen: 10 punten voor het marktsignaal wat de hoogste prioriteit heeft, 9 punten voor het marktsignaal wat daarna de hoogste prioriteit heeft etc. Als elke kwartiermakergemeente haar kaarten heeft ingezet maken we de eindbalans op: het totaal aantal punten per marktsignaal vind je in de linkerkolom. Op basis van onze inschatting van de hoeveelheid werk bepalen we welke marktsignalen we verwachten op te kunnen pakken in dit deel van de release; daarbij zijn de punten (story points) in de rechterkolom erg belangrijk. Tenslotte presenteren we aan de kwartiermakers de tabel zoals ook in deze blog is opgenomen.

Geen verwachtingen = minder teleurstellingen

Bij het presenteren van deze tabel werd het begin april héél stil in de zaal… Al snel bleek waardoor dat kwam… Er was sprake van teleurstelling omdat niet werd voldaan aan de (hoge) verwachtingen van de kwartiermakers. En het klinkt hard maar we bepalen als Team Care op basis van onze capaciteit wat haalbaar is, wat ‘goed genoeg’ is.

Als je me kent weet je dat dat helemaal niet bij mij past! Als perfectionist ga ik liever voor 110%. Mijn lat ligt – werkelijk – altijd super hoog. En ik ben zo iemand die de verwachtingen van andere mensen even hoog legt als de eisen die ik aan mezelf stel. En als iemand hier niet aan voldoet ben ik teleurgesteld want ik zie het als tekortkoming van die persoon… Als uit de prioritering dan blijkt dat ‘jouw marktsignaal’ niet de belangrijkste is en waarschijnlijk (nu) niet ontwikkeld gaat worden, begrijp ik die teleurstelling dus maar al te goed.

Team Care toont veerkracht!

Als team hadden we al voor deze kwartiermakerssessie de keuze gemaakt om onze eerdere beloftes in te lossen; we hebben het laatste marktsignaal dat in het roze vlak stond “eHerkenning binnen iVerblijf & Adres” ook nog in de tweede helft van iBurgerzaken release 3.00 meegepakt. En dat juist dit marktsignaal ook nog eens 3 punten meer kostte dan geschat, heeft toch wel wat impact… 

Het gevolg? We voldoen aan de verwachtingen van de kwartiermakers Special Care iVerblijf & Adres en dat succes vieren we uiteraard! We lopen tegelijkertijd echter vanaf dag één ook op onze tenen want we zijn bang om de kwartiermakers van Special Care iVerzoek – nog meer – teleur te stellen.

Hoe vervelend dat ook is, dat gebeurt toch wel, weet ik inmiddels. Zelf zie ik deze situatie als een goed leermoment; volgende keer geen marktsignalen doorschuiven naar de tweede helft van de release. En vooral zie ik als een moment om te laten zien dat we veerkrachtig zijn! Om te laten zien dat we overeind te blijven bij krachtige tegenwind: we hangen niet achterover met onze schouders naar beneden en gebogen slappe knietjes. We buigen juist licht voorover en houden onze voeten stevig op de grond. Precies stevig genoeg om de wind het hoofd te bieden! En in iBurgerzaken release 3.01 nemen we gewoon nog een keer iVerzoek in Special Care. ;-)

 

*) De kwartiermakers die betrokken zijn bij Special Care iVerzoek:

  • BEL Combinatie
  • Gemeente Borsele
  • Gemeente Deventer
  • Gemeente Groningen
  • Gemeente Helmond
  • Gemeente Lochem
  • Gemeente Reimerswaal
  • Gemeente Twenterand
Deel via:

‘Klanten wil ik steeds opnieuw op een creatieve wijze verrassen.’

Sanne van der Zanden, Programmamanager
Sanne van der Zanden (2019)