Direct naar de content
icon search white
2 december 2019 - Nieuws

Volledig digitale geboorteaangifte toegestaan

Op 6 november 2019 heeft de Koning een nieuwe wet vastgesteld waardoor de geboorteaangifte volledig digitaal kan worden afgehandeld. Vooruitlopend op dit Koninklijk Besluit heeft de gemeente Helmond samen met PinkRoccade Publiekszaken en Evidos een oplossing uitgewerkt die aansluit bij de dienstverleningsambities van deze en andere gemeenten. Zij geven de arts, verpleegkundige of verloskundige een belangrijke rol binnen de geboorteaangifte.

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2019-419: “De Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand van 8 oktober 2014 (Stb. 2014, 380) en het bij Besluit van 17 december 2014 gewijzigde Besluit burgerlijke stand 1994 (BBS; Stb. 2014, 587) voorzien in de mogelijkheid voor de ouders van een pasgeboren kind om langs digitale weg aangifte van de geboorte te doen als de geboortegemeente daartoe de elektronische weg heeft opengesteld.”

Een belangrijke speler toegevoegd voor – extra – fraudebestrijding

De digitale geboorteaangifte voor de kersverse ouders blijft nagenoeg gelijk; deze start men eenvoudig thuis of in het ziekenhuis. Nadat ze deze hebben afgerond ontvangt de hierin genoemde arts, verpleegkundige of verloskundige een bericht om te bevestigen dat hij bij de geboorte aanwezig was. Dit doet hij door zich te identificeren en de ontvangen geboorteaangifte simpelweg te bevestigen of te weigeren. De gemeente ontvangt in de reeds lopende zaak direct het ondertekende document of de weigering met opgaaf van reden. Door deze werkwijze zijn fraudegevallen snel te ontdekken.

DSC05877-2[1].jpg

Voor de bevestiging of weigering van de arts, verpleegkundige of verloskundige maken we een uitstapje naar de software van Evidos; de specialist op het gebied van digitaal ondertekenen en online identificeren. “Samen met deze partner en diverse gemeenten hebben we een oplossing uitgewerkt die fraude wellicht nog wel beter bestrijdt dan het huidige proces via de balie. Het verklaarde rechtsfeit wordt immers bewezen door degene die hierbij aanwezig was.”, aldus Wiebe Quekel, projectleider bij gemeente Helmond.

Innovatie binnenkort beschikbaar voor alle gemeenten in Nederland

Bovenstaande is een hele concrete invulling van de beschreven driehoeksverhouding in Best practice #48: Gemeenten (opdrachtgevers) zijn expert in het bedenken en scherp formuleren van wat ze willen; de prestaties van de inkoop. Daarbij houden ze altijd het doel voor ogen; blije burgers en blije medewerkers. Leveranciers (opdrachtnemers) zijn vervolgens de experts om het gevraagde te ontwikkelen, implementeren en onderhouden; het liefst zo slim en snel mogelijk zonder dat de kwaliteit daaronder leidt. Om deze verandering teweeg te brengen vervult de (centrale) overheid een cruciale rol; Onder welke kaders en wetgeving kunnen we de verandering realiseren?

Het mooiste? Het idee is ontstaan uit een samenwerking tussen iBurgerzaken gemeenten die zowel iBurgerzaken als andere burgerzakenoplossingen gebruiken. Zij zorgen er samen voor dat deze nieuwe oplossing binnenkort voor alle gemeenten in Nederland beschikbaar is. Deze innovatie is daarmee gegarandeerd een nieuwe best practice voor de nabije toekomst. En zo dragen we samen bij aan de – toekomstige – doelstellingen van de Nederlandse gemeenten met veel aandacht voor fraudebestrijding.

Deel via: