Direct naar de content
icon search white

Vul de driehoeksverhouding samen in

migration-2792834_1920.jpg
thema icon
thema Co-creatie
App iBurgerzaken

Ieder zijn rol én wees een team!

De beste oplossing voor elk vraagstuk is dat opdrachtgever en opdrachtnemers binnen vooraf besproken spelregels samenwerken. Denk aan tijd, geld en kwaliteit alsook aan kaders en wetgeving. Daarbij zijn sommige rollen en taken je op het lijf geschreven en andere werkzaamheden ga je het liefst uit de weg of passen simpelweg niet bij je rol binnen het team. Zo ontstaan gescheiden verantwoordelijkheden aangevuld door samenwerking binnen het team.

Vul de driehoeksverhouding samen in

Gemeenten (opdrachtgevers) zijn expert in het bedenken en scherp formuleren van wat ze willen; de prestaties van de inkoop. Daarbij houden ze altijd het doel voor ogen; blije burgers en blije medewerkers. Leveranciers (opdrachtnemers) zijn vervolgens de experts om het gevraagde te ontwikkelen, implementeren en onderhouden; het liefst zo slim en snel mogelijk zonder dat de kwaliteit daaronder leidt. Om deze verandering teweeg te brengen vervult de (centrale) overheid een cruciale rol; Onder welke kaders en wetgeving kunnen we de verandering realiseren?

Praktijkvoorbeeld: geboorteaangifte

Op 6 november 2019 heeft de Koning een nieuwe wet vastgesteld waardoor de geboorteaangifte volledig digitaal kan worden afgehandeld. Vooruitlopend op dit Koninklijk Besluit heeft de gemeente Helmond samen met PinkRoccade Publiekszaken en Evidos een oplossing uitgewerkt die aansluit bij de dienstverleningsambities van deze en andere gemeenten: Zij geven de arts, verpleegkundige of verloskundige een belangrijke rol binnen de geboorteaangifte.

> Lees meer over deze innovatie

Deel via:

Waarom het werkt

Zo heeft ieder zijn of haar eigen rol. Een rol die wisselwerking heeft met die van anderen. Iedere rol kent zijn eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden die nodig zijn om die rol optimaal te vervullen. Zo’n rol krijg je passend bij de kennis, vaardigheden, kunde en persoonlijkheden binnen het bedrijf en de experts die daar in dienst zijn. En als de prestatie nog niet helemaal duidelijk is dan werk je een tijdje samen tot het idee wel uitgekristalliseerd – genoeg – is en iedereen alsnog zijn of haar rol kan pakken.

‘Mijn doel: 10 miljoen blije burgers én 250 tevreden gemeenten.’

Mat Keijers, Productmanager Burgerzaken
Mat Keijers

Ik help je graag verder

+31 (0)6 2952 7442