Direct naar de content
icon search white
1 mei 2017 - Nieuws

Een release met heel veel impact

Samen met de kwartiermakers realiseren we continu verdere verbeteringen in de apps van iBurgerzaken. In deze periode hebben we daarvoor zelfs meer capaciteit vrijgemaakt dan anders. In iBurgerzaken release 2.8, die aanstaande vrijdag wordt uitgerold, zitten al veel verbeteringen. Hierbij alvast een vooraankondiging. Door deze aanpassingen is het gebruiksgemak voor de medewerkers substantieel verhoogd. Medewerkers handelen zaken sneller en efficiënter af na deze release.

Een overzichtelijke en snelle persoonslijst [GAAS-42402]

Aan de persoonslijst is veel veranderd in iBurgerzaken release 2.8. We willen je uitdagen om deze te gebruiken in plaats van de persoonslijst in IZRM. Want de gebruiksvriendelijkheid is geoptimaliseerd door de interface visueel gelijk te trekken aan die van de andere processen binnen iBurgerzaken. Voortaan worden de belangrijkste gegevens en signalen, zonder door te hoeven klikken, direct gepresenteerd.

Ook zijn er nieuwe technieken in de architectuur toegepast om de performance te verbeteren. Zo worden gegevens nog sneller opgehaald en gepresenteerd. Dit biedt ruimte voor nieuwe functionaliteiten zoals het direct kunnen zoeken binnen de dataset van een persoon, het presenteren van kenmerken van brondocumenten en een heldere weergave van de historie van een persoon.

Bekijk het filmpje [releasenote, referentie GAAS-42402] van de nieuwe persoonslijst voor een uitgebreide toelichting. En realiseer je daarbij dat de oude persoonslijst in iBurgerzaken in release 2.9 volledig zal komen te vervallen. Het is dus nu zaak om je op- en aanmerkingen te plaatsen!

Proces iVerblijf & Adres versneld [GAAS-40968]

De app iVerblijf & Adres is ontwikkeld vanuit de gedachte dat burgers digitaal aangifte doen. Daardoor is er bij de ontwikkeling in eerste instantie minder aandacht geschonken aan de ambtenarenview en daarmee aan de verwerksnelheid aan de balie…

Voorheen werd voor alle betrokkenen de persoonslijst opgehaald. Nu worden van de betrokkenen enkel de gegevens opgehaald die daadwerkelijk nodig zijn om de verhuizing af te handelen. Het balieproces verhuizen is hierdoor substantieel versneld. [Zie releasenote, referentie GAAS-40968.]

Proces iReisdocumenten versneld [GAAS-42762]

Bij een aanvraag wordt het bericht rechtstreeks naar het RAAS station verstuurd i.p.v. via de batchjobs. Het gevolg is dat desbetreffende aanvraag direct zichtbaar is in het RAAS station. [Zie releasenote, referentie GAAS-42762.]

iBurgerzaken hanteert vaste momenten voor het verwerken van de RAAS processen. Door het uitbreiden van het aantal batchjobservers is het mogelijk geworden dat meerdere gemeenten tegelijkertijd afgehandeld kunnen worden, waardoor de wachtlijst korter is en de processen sneller verlopen.

Aanmaken documenten versneld [GAAS-40520 en GAAS-40519]

Het aanmaken van documenten met Kofax is over de gehele linie versneld, omdat het ophalen van gegevens efficiënter verloopt. [Zie releasenote, referentie GAAS-40520.]

Ook bij het maken van een BRP uittreksel met iVerzoek werden standaard de persoonslijsten opgehaald van alle gerelateerden. Als voor het uittreksel enkel de persoonsgegevens van de aanvrager benodigd zijn, dan worden deze niet langer opgehaald. Hierdoor verloopt dit proces substantieel sneller. [Zie releasenote, referentie GAAS-40519.]

iCommunity: met één klik alle gegevens die je nodig hebt

De iBurgerzaken releasenote 2.8 vind je uiteraard in iCommunity. Ben jij al gebruiker?

Deel via:

‘(i)Burgerzaken klaar voor de toekomst. Daar gaan we samen voor!’

Frank van Baren, Product Owner / Business Analist
Frank van Baren (zij)