Direct naar de content
icon search white
7 maart 2019 - Blogs

Uitzicht op inzicht

Niets werkt zo bemoedigend als een nieuwe start. Een fris begin met een zee aan mogelijkheden en kansen die je graag wilt benutten. Natuurlijk hadden we al ideeën bij het ontstaan van Team Care. Ideeën die we nu werkelijk ten uitvoer (willen) brengen. En tegelijkertijd wilden we zo blanco mogelijk beginnen om open te staan voor wat er op ons pad komt. Om steeds opnieuw te kunnen kiezen hoe we daar op dat moment mee omgaan. Wel steeds met datzelfde doel voor ogen: klantgericht ontwikkelen.

Elke dag inzicht, grip en resultaat

Een belangrijk onderwerp daarbij is inzicht in incidenten en marktsignalen door een goede ‘administratie’. En daarbij draait het eigenlijk om de informatiebehoefte die er is. Nu we die beter in kaart hebben, kunnen we onze administratie dubbel benutten. Als middel om te registreren én als instrument om mee te sturen.

Daarom hebben we de afgelopen tijd veel aandacht besteed aan een aantal processen: Het “Incidentenproces” hebben we opnieuw uitgewerkt. Het “Beslisdiagram prioritering bevindingen” hebben we herijkt. Er zijn 2 dashboards gemaakt door Productspecialisten in JIRA; onze tool die we gebruiken voor ontwikkeling. En dat zijn inderdaad de apps in Special Care, dus iVerblijf & Adres en iVerzoek. En niet te vergeten, we hebben onze eigen Backlog en ons eigen Scrumban bord. (Belooft in mijn komende blogs zal ik meer inzicht geven in dit alles, in deze blog focus ik op de signalen van iVerblijf & Adres…)

Inzicht in signalen iVerblijf & Adres

Net voordat we begonnen is door de kwartiermakers Special Care iVerblijf & Adres de keuze gemaakt welke marktsignalen we in de eerste helft van release 3.00 oppakken. Dat is vervolgens langs de lat van onze beschikbaarheid gelegd. En dat ziet er als volgt uit:

2019-03-01 Ontwikkeling-iV&A.jpg

Aan het begin van deze sessie met de kwartiermakers deelden we trouwens het gehele dashboard van iVerblijf & Adres in JIRA. En we zijn aan het bekijken hoe we dat inzicht ook kunnen geven via TOPdesk. Transparantie is immers een belangrijke kernwaarde bij klantgericht ontwikkelen. Om voor iedereen alvast een beeld te schetsen, hieronder een 2-tal (voor nu dus statische) cirkeldiagrammen met daarin de bugs en marktsignalen met de status critical, major of minor.

2019-03-01 Inzicht-iV&A.jpg

Waarbij bugs simpel gezegd fouten in de software zijn. En marktsignalen de wensen die zijn uitgesproken. Dat de status iets zegt over de prioritering, het belang dat mag duidelijk zijn. Weet ook dat we daarnaast signalen hebben die de status trivial hebben. We kiezen er bewust voor om die ‘onzichtbaar’ te maken, waardoor we beter kunnen focussen.

Niets verloren, inzicht gewonnen

Een belangrijk uitgangspunt voor Team Care is om bij alles wat we doen steeds te zoeken naar de informatiebehoefte en de positieve insteek: ‘we kiezen ervoor om…’ en ‘we geven onszelf de ruimte om…’. En daarmee laten we de negatieve insteek zoveel mogelijk achterwege; ‘we moeten’ of ‘we kunnen niet’. Ook deze aanpak schept ruimte. Een ruimte die rust brengt en voor balans zorgt. Dat geeft nog meer uitzicht op inzicht! Sterker nog als het soms toch niet zo loopt zoals we wensen, willen we altijd weer kunnen zeggen: “Niets verloren, inzicht gewonnen!”. Zowel richting onze klanten als richting onze collega’s en ook richting onszelf. Op dat moment zullen we verwachtingen of doelen bijstellen. Die van onszelf en die van anderen. Dat vraagt steeds weer om flexibel en realistisch denken. Want wat verwachten we van nou echt (van elkaar)?

P.S. Als je ideeën of wensen hebt. Of behoefte aan inzicht. Dan hoor ik het uiteraard graag.

Deel via:

‘Klanten wil ik steeds opnieuw op een creatieve wijze verrassen.’

Sanne van der Zanden, Programmamanager
Sanne van der Zanden (2019)