Direct naar de content
icon search white
8 december 2022 - Blogs

Je werkt steeds eenvoudiger integraal in onze oplossingen

Lotte Spekking is businessanalist voor iSamenleving bij PinkRoccade Samenlevingszaken. iSamenleving is de regie-applicatie voor het sociaal domein. Lotte is achter de schermen ook betrokken bij de doorontwikkeling van de backoffice-applicatie CiVision Samenlevingszaken en vertelt in dit artikel over het belang van integraal werken.

Integraal werken is een aanpak vanuit meerdere invalshoeken

Bij integraal werken kijk je naar de totale situatie. Stel, een inwoner vraagt een uitkering aan bij een gemeente. Dan kan de verantwoordelijke consulent zich bij de beoordeling beperken tot een aantal factoren. Lotte: “De consulent doet bijvoorbeeld een vermogenstoets. En checkt de inkomsten om te zien of de inwoner een baan heeft. De consulent controleert zo meerdere dingen. Als de inwoner aan bepaalde voorwaarden voldoet krijgt deze persoon een uitkering.”

Bij integraal werken kijk je ook naar andere aspecten. Zoals de thuissituatie of de aanwezigheid van een beperking. “Misschien staat er iets in de weg, waardoor deze persoon geen werk van vinden.”

Met integraal werken houd je rekening met alle levensgebieden

Het doel hiervan is om een oplossing te vinden die de inwoner op termijn het beste helpt en dus meer duurzaam is. Lotte: “Als iemand de handen vol heeft aan de zorg voor zijn of haar kinderen, bijvoorbeeld. Dan kan huishoudelijke hulp worden ingeschakeld. Zo kan iemand weer meedoen in de samenleving.” Dat is beter voor de inwoner.

Maar, dan moet je dus wel zicht hebben op de totale situatie. Met onze huidige applicaties is dat in grote mate al mogelijk. En in de toekomst willen we daar nog flinke stappen in maken.

Integraal werken biedt voordelen voor iedereen

Voor de consulent, maar bijvoorbeeld ook voor de administrateur. “Die kan makkelijk alle informatie vinden die nodig is om integraal te kunnen werken. Daarmee is deze minder tijd kwijt aan het opzoeken en overtypen van gegevens, doordat de informatie vanuit de regie-applicatie (iSamenleving) al wordt doorgezet naar de backoffice-applicatie (CiVision Samenlevingszaken) en vice versa.”

Met inwoners kun je ook eenvoudig het dossier delen. Je kunt documenten online inzien en digitaal ondertekenen. “De inwoner heeft ook recht op inzage in zijn gegevens en dat regel je dus eenvoudig in de applicatie.”

In de applicaties ken je autorisaties aan gebruikers toe

Hiermee bepaal je welke gegevens inzichtelijk zijn voor welke gebruiker. “Zo stel je bijvoorbeeld in dat een gebruiker alleen het stuk inkomen mag zien. Maar, ook dat iemand alles mag zien, over alle domeinen heen. Natuurlijk zie je alleen wat je mag zien. Hiervoor is in de frontoffice ook data beschikbaar uit onze backoffice-applicatie."

Door bepaalde personen op meerdere gebieden te autoriseren werk je meer integraal

Bijvoorbeeld in het geval van een uitkeringsaanvraag binnen een gezin. “Dan kun je in iSamenleving een dossier opbouwen met de gezinssituatie. Je geeft dan aan welke hulpverleners nog meer betrokken zijn.” Wil je dan als gebruiker domeinoverschrijdende informatie inzien? Dat kan als je de juiste rechten in de applicatie hebt. 

Het wetsvoorstel Wams biedt meer mogelijkheden tot integraal werken

Op dit moment is er een voorstel voor nieuwe wetgeving in de vorm van Wams (wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein) in de maak. Als deze wet straks is ingevoerd, hebben gemeenten meer mogelijkheden om persoonsgegevens te delen. Zo mogen consulenten meer gegevens inzien in het dossier van een inwoner. Daarnaast geeft de Wams de opdracht breed te kijken. Al met al een gunstige ontwikkeling in het integraal werken.

Eerst wordt CiVision Samenlevingszaken SaaS en daarna een alles-in-1-applicatie

Wat voor nu het belangrijkste is, is dat we werken aan CiVision Samenlevingszaken als Software as a Service, ook wel SaaS genoemd. Daarvoor moet de hele applicatie in de cloud draaien. Lees ook het artikel van Ronald van Dokkum, die hier dieper op ingaat. Tegelijk werken we verder aan het onderbrengen van de 3 applicaties in 1 allesomvattende oplossing. Dat biedt meer gebruiksgemak en eenvoudiger beheer. Alles is goed op elkaar afgestemd en integraal werken wordt zo nog eenvoudiger.

We werken toe naar 1 applicatie met alles wat je nodig hebt

“Nu wisselen de applicaties onderling al veel gegevens uit. Maar, nog niet alle informatie kan uitgewisseld worden waardoor je soms toch in 2 systemen moet werken.” Wij werken eraan dat je straks geen uitstapjes meer naar een andere applicatie hoeft te maken om je werk te kunnen doen. Zo werken we aan een steeds meer integrale oplossing.

Wil meer weten over de doorontwikkeling van onze applicaties? Lees ook de artikelen van Robin Hutten, Ronald van Dokkum, Erleyne Brookman en Nick van der Heijden.

Deel via: