Direct naar de content
icon search white
22 september 2022 - Blogs

De doorontwikkeling van CiVision Samenlevingszaken gaat grondig, stapsgewijs en zonder risico’s

Ronald van Dokkum is operationeel directeur bij PinkRoccade Local Government Samenlevingszaken. In deze functie is hij onder meer verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de applicatie CiVision Samenlevingszaken. Een proces dat grondig, stapsgewijs en zonder risico’s doorlopen wordt. “Ik zeg altijd: we gaan voor evolutie, niet voor revolutie.” 

Onze backoffice-applicatie heeft nu prioriteit 

Ronald is verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele aansturing van verschillende teams, waaronder professional services, techniek en security. Binnen deze verantwoordelijkheden heeft 1 project nu grote prioriteit: de doorontwikkeling van onze backoffice-applicatie CiVision Samenlevingszaken. 

De doorontwikkeling van CiVision Samenlevingszaken bestaat uit 2 fasen 

Enerzijds is er de functionele innovatie. “Dat is wat onze klanten op termijn het meest gaan merken. Het gaat over gebruikersinterfaces en nieuwe procesinrichting, bijvoorbeeld.” Maar, dat is pas fase 2. Die bereiden we uiteraard al wel samen met onze klanten voor. We werken bijvoorbeeld in co-creatiesessies samen. Op dit moment zijn we vooral nog bezig met fase 1, het moderniseren. “Dat moet eerst, want dat gaat over de puur technische modernisering aan de achterkant van de applicatie. Zo zijn we de hele applicatie aan het overzetten op een andere database. Tegelijk installeren we een nieuwe versie van het platform.”

Er zijn meerdere redenen om de applicatie te moderniseren

Aan de ene kant zijn dat omgevingsfactoren. Zo gaat de techniek waar de applicatie op draait al aardig wat jaren mee en zijn er efficiëntere, modernere technieken beschikbaar. Ook de wet- en regelgeving verandert natuurlijk. De applicatie moet daar steeds sneller op reageren. Aan de andere kant zijn dat factoren zoals wensen van onze klanten. Maar ook de wens van ons als organisatie om te moderniseren en klaar te zijn voor toekomstige ontwikkelingen, speelt mee. Dat we met deze innovatie als organisatie aantrekkelijker voor (nieuwe) medewerkers zijn, is een mooie bijkomstigheid.

CiVision Samenlevingszaken draait op techniek die in een ander tijdperk is ontwikkeld 

Ronald: “De code waarop CiVision Samenlevingszaken draait, functioneert nog prima, maar is in een andere tijd ontwikkeld. Toen was er nog geen internet en ook wetgeving zoals de AVG bestond toen nog niet.” 

Heel veel is er inmiddels veranderd, zoals de manier waarop we met data en met privacy omgaan. Ook de beveiligingseisen zijn veel strenger dan destijds. “Natuurlijk voldoen we daar nu ook nog aan. Wel worden hierdoor de grenzen van de techniek meer opgezocht, waardoor het steeds minder efficiënt werkt en langer duurt voordat we nieuwe functionaliteiten op de markt kunnen zetten.”

Wereldwijd gaan we heel anders met data om, zoals ook in de Common Ground principes is vastgelegd

Ronald: “Data werd voorheen op meerdere plekken vastgelegd. Nu willen we dat centraal doen. Maar, het moet wel vanuit meerdere plekken benaderbaar en ontsluitbaar zijn. Dat vraagt om andere techniek.” De inrichtingsprincipes van Common Ground van gemeenten vragen daar ook om. 

We ontwikkelen gestaag door, maar zonder risico te nemen 

We werken hard aan innovaties en aan een vernieuwd CiVision Samenlevingszaken. Onze belangrijkste stelregel daarbij is dat we het doen zonder risico te nemen. “Wij begrijpen heel goed dat onze applicaties continu moeten blijven functioneren, dat is prioriteit nummer 1. Klanten en inwoners zijn afhankelijk van de applicatie. Die moet het te allen tijde blijven doen. De achterkant die we nu in fase 1 aanpakken, daar merken gebruikers helemaal niets van.”

We zetten onze software ook niet van de ene op de andere dag om naar een nieuwe versie. “Alles gaat stapsgewijs, heel langzaam. We gaan voor evolutie, niet voor revolutie.”

Onze klanten zullen zo min mogelijk merken van ontwikkelingen in fase 1 

Achter de schermen bouwen we aan een nieuwe techniek, terwijl de applicaties gewoon hetzelfde blijven functioneren. In fase 2, wanneer we de functionaliteiten en processen doorontwikkelen, merken onze klanten natuurlijk wel het 1 en ander van de innovaties. Die voeren we, dankzij nauw overleg met onze klanten, door. Je leest meer over co-creatie in dit interview met Robin Hutten

De doorontwikkeling zal uiteindelijk vele voordelen en efficiëntere processen opleveren 

Het doel is uiteindelijk natuurlijk niet alleen om de techniek te updaten. Het gaat ook om het verbeteren van de dienstverlening en het toepassen van het GAST-model. Ook de implementatie van selfservice in onze applicaties is belangrijk. Dat allemaal om het de gebruikers van deze applicaties in het sociaal domein en inwoners een stuk makkelijker te maken.

Er zijn nog veel automatiseringsslagen te maken. We zijn dus nog wel even bezig. Maar, zoals Ronald het zegt: “Tijdens het verbouwen blijft de zaak gewoon open.” Dat onze klanten een actieve rol hebben bij het verbouwen, maakt dit proces nu al tot een succes.

Wil meer weten over de doorontwikkeling van onze applicaties? Lees ook de artikelen van Nick van der Heijden, Robin Hutten, Erleyne Brookman en Lotte Spekking.

Deel via:

‘Met de juiste dienstverlening proberen we klanten optimaal met onze applicaties te laten werken!’

Ronald van Dokkum, Operationeel directeur
Ronald van Dokkum - PinkRoccade Samenlevingszaken