Direct naar de content
icon search white
14 januari 2019 - Blogs

De digitale overheid en het sociaal domein: blik op 2019!

Een traditionele vooruitblik op het jaar. Misschien een iets te vanzelfsprekend begin, maar ik neem je graag mee in mijn ambities en visie voor de komende maanden. Het afgelopen jaar hebben wij namelijk een paar bijzondere stappen gezet. Die zijn je vast niet ontgaan. De introductie van iParticipatie schreeuwden we van de daken. Met de start van selfservice voor de burger is een belangrijke stap gezet in de Digitale agenda 2020 voor gemeenten. En daar blijft het niet bij.

De digitale overheid: meer dan selfservice

Selfservice voor burgers is maar een klein deel van de digitale agenda. Naast de dienstverlening aan burgers en ondernemers prioriteert de agenda nog 6 thema’s.

Het totaaloverzicht:

  • Trendwatchfunctie, onderzoek en ontwikkeling
  • Dienstverlening aan burgers en ondernemers
  • Herontwerp werkprocessen
  • Informatieuitwisseling
  • Generieke basisinfrastructuur
  • Sturingsinformatie

Thema’s die allemaal in meer of mindere mate invloed hebben op het sociaal domein. Maar hoe zorgen wij ervoor dat deze thema's werkelijkheid worden? Om verbinding te maken tussen de digitale ambities van gemeenten en onze dienstverlening ontwikkelden wij de afgelopen maanden persona’s. Elke persona is verbonden aan 1 of meerdere ambities. En zijn hopelijk in jouw organisatie herkenbaar. We willen jouw organisatie hiermee ondersteunen in het vertalen van jullie doelen naar de werkelijkheid. Zodat de thema's tastbaar worden voor jouw medewerkers maar ook burgers.

Onze persona’s zijn:

  • De burger
  • De consulent
  • De administratief medewerker
  • De manager

Elke persona heeft een eigen ambitie. Eigen resultaten voor de digitale overheid. Ik noem er een paar: de manager wil sturingsinformatie. De consulent wil vooral een werkproces dat niet te veel tijd kost. Dat gaat namelijk ten koste van contact met de burger. De administratief medewerker wil kwalitatief hoogwaardige gegevensuitwisseling. Daarbij gaat het om betrouwbaarheid en snelheid. En de burger tenslotte, die wil op een makkelijke manier geholpen worden!

Landelijke ontwikkelingen

Onze plannen staan niet op zichzelf. De digitale agenda is het startpunt en het programma waarin allerlei landelijke ontwikkelingen plaatsvinden. Daarnaast spelen er nog veel meer projecten en programma’s. Van iStandaarden tot e-facturatie. Van de introductie van Steffie tot het uitbreiden van het gebruik van MijnOverheid Berichtenbox. De digitale overheid is constant in beweging. En het sociaal domein daarmee ook. Hoewel de ene ontwikkeling meer invloed heeft dan de andere, blijft overzicht houden en je eigen koers bepalen belangrijk. Daar helpen we je graag mee!

Kleine doelgroep, intensief contact

In alle digitale ontwikkelingen is het sociaal domein bijzonder. Met burgerzaken of de lokale belastingen heeft bijna iedere burger in je gemeente te maken. Dat betekent dat je digitalisering op die manier inricht: voor iedere burger. In het sociaal domein lever je dienstverlening voor een beperkte groep burgers. Zij zijn vaak afhankelijk van deze hulp. En het gaat over veel geld. Dat betekent dat jouw uitgangspunten voor digitalisering anders zijn. In andere vakgebieden komt het voordeel uit de massa. In het sociaal domein is dat meestal niet zo. Je streeft altijd naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. Maar in het sociaal domein heeft een fout vaak grotere gevolgen. Sturen op toegankelijkheid, verder denken dan een directe besparing en altijd de risico’s extra scherp beoordelen. Dát is de schoonheid van ons vak. Iets om je constant van bewust te zijn.

2019: kleine stappen & groot effect

We hebben prachtige innovaties. Vaak past dat bij organisaties, maar soms ook niet. Mijn doel voor 2019 is om onze klanten bij het digitaliseren een stap vooruit te helpen. Die stappen kunnen groot zijn, als een organisatie daar aan toe is. Maar ze kunnen ook klein zijn. Ik weet zeker dat we met elkaar veel bereiken. Ondertussen blijft de dienstverlening gewoon doordraaien. Want daar rekent je burger op. En dat mag ook

Deel via:

‘Samen met gemeenten wil ik het Sociaal Domein van de toekomst vormgeven.’

Erleyne Brookman, Managing Director Samenlevingszaken
Pink_Roccade_Erleyne_Brookman_7720_AS verkleind.png