Direct naar de content
icon search white
25 april 2019 - Blogs

CLIQ sluit jouw gemeente snel en betrouwbaar aan op de Landelijke Voorzieningen

Ons product CLIQ bestaat alweer bijna 3 jaar en staat voor eenvoud in connectiviteit met de Landelijke Voorzieningen. We vertellen je graag hoe we je gemeente ontzorgen met CLIQ, wat het CLIQ beheerteam voor je doet en wat de toekomstige ontwikkelingen zijn.

De beschikbaarheid van gegevens is cruciaal voor elke gemeente
In veel gemeentelijke processen spelen de gegevens van de Landelijke Voorzieningen een belangrijke rol. CLIQ is het knooppunt van PinkRoccade Local Government waarmee de gemeente alle applicaties aansluit op de Landelijke Voorzieningen. De Landelijke Voorzieningen en -knooppunten die we ondersteunen zijn: BRK, GGK, BAG, WOZ, MijnOverheid Berichtenbox, MijnOverheid Lopende Zaken, MijnOverheid WOZ‑inzage, OLO, SVB‑BGT, WKPB en Simplerinvoicing e‑factureren. Recent zijn daar ook nog TMV 2.0, Digimelding en Digilevering aan toegevoegd. Onze ambitie is om elke Landelijke Voorziening aan te sluiten waarvoor we als knooppunt mogen fungeren. 

CLIQ ontzorgt je gemeente van allerlei terugkomende werkzaamheden
De Landelijke Voorzieningen zijn continu in beweging om bij te blijven qua security, functionaliteit en schaalbaarheid. Dat heeft als consequentie dat je gemeente frequent wordt geconfronteerd met technische migraties, CPA‑ en certificaatwisselingen en nieuwe versies van koppelvlakken. Het afgelopen jaar zijn er al een 10‑tal van dit soort activiteiten uitgevoerd door de Landelijke Voorzieningen. Dit is vaak specialistisch werk wat je gemeente in moet plannen met je technische beheerders. Met ons CLIQ‑team nemen wij dat werk uit handen. Wij stemmen de activiteiten en werkzaamheden af met de Landelijke Voorzieningen en zorgen voor de benodigde omzettingen. Zo realiseerde we recent de overgang naar de nieuwe omgeving van Logius voor MijnOverheid Berichtenbox. Samen met Logius heeft het CLIQ‑team de overgang gepland en ongemerkt op de achtergrond uitgevoerd zonder inspanning van jullie kant. Gemakkelijk toch! Een ander recent voorbeeld is de verplichte overgang van GGK naar haar nieuwe Digikoppeling oplossing IBConnect. Dit voerde ons team samen met het Inlichtingenbureau, de beheerder van het GGK, uit.

Inmiddels hebben 60 klanten gekozen voor de ontzorging van CLIQ en was de klantwaardering afgelopen jaar gemiddeld hoger dan een 8!  

Het CLIQ beheerteam zorgt continu voor de connectiviteit van jouw gemeente
Voor de koppelvlakken die we met CLIQ ondersteunen zijn wij het aanspreekpunt bij de Landelijke Voorzieningen. En sorteren we voor op komende wijzigingen. Daarnaast zorgt ons CLIQ beheerteam ervoor dat operationele koppelingen in de lucht blijven en monitort het team continu de connectiviteit. De monitoring gebeurt digitaal maar ook visueel op onze tv‑schermen. Op het moment dat er een probleem is met een koppeling wordt je gemeente direct geïnformeerd volgens de afgesproken kanalen. Ons beheerteam gaat in samenwerking met de Landelijke Voorziening aan de slag om de koppeling weer actueel en operationeel te krijgen. 

We gaan dit jaar aan de slag met andere bronnen en voorzieningen voor CLIQ
Naast de Landelijke Voorzieningen zijn er ook andere bronnen of voorzieningen die we willen ontsluiten met CLIQ. Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden daarvoor met BRV, DKD en Digipoort. Laat ons weten als je behoefte hebt aan andere voorzieningen. Bij voldoende interesse onderzoeken we de haalbaarheid. We zijn continu bezig met het verbeteren van onze dienstverlening. Belangrijk onderdeel daarvan is inzicht geven in de berichtenuitwisseling via CLIQ bijvoorbeeld qua aantallen en response tijden.

De start van Common Ground en de eerste API use cases
Parallel aan de koppelingen met de Landelijke Voorzieningen gebaseerd op de huidige GEMMA 2 architectuur zijn we gestart met het gemeengoed van Common Ground. Binnen het Common Ground model worden gegevens uitgewisseld op basis van een klein stukje software dat speciaal bedoeld is om gegevens te ontsluiten, zogenaamde API's. Deze API's ontwikkelen en beheren we via CLIQ. Op dit moment voeren we een proof of concept uit met een samenwerkingsverband en hebben daarbij al de eerste successen behaald.

Eric Peters, Product Owner

‘Met CLIQ kijken we telkens vooruit en is jouw gemeente altijd klaar voor de toekomst.’

Heb je interesse in use cases voor deze nieuwe wereld van API's? Neem dan een kijkje bij dit artikel

Neem gerust contact met mij op
Ben je geïnteresseerd in CLIQ of wil je meer weten over onze toekomstplannen? Neem dan contact met me op via Eric.Peters@PinkRoccade.nl.

Deel via:

‘Samen kom je verder!’

Eric Peters, Product Owner Connectiviteit
PinkRoccade_0200.png