Direct naar de content
icon search white
28 maart 2019 - Nieuws

De eerste stappen naar Common Ground met nieuwe API’s

Met Common Ground is er een visie gevormd over de modernisering van de gemeentelijke ICT-infrastructuur. De invulling van de nieuwe gemeentelijke informatievoorziening wordt de komende tijd meer en meer duidelijk. Wij willen samen met jou al de eerste stappen zetten op weg naar het Common Ground gedachtegoed!

Common Ground maakt het ontsluiten van gegevens makkelijker
In de huidige gegevensarchitectuur van gemeenten worden veel gegevens gerepliceerd omdat het nog niet altijd mogelijk is om rechtstreeks de bron te bevragen. Daarnaast wordt de StUF-standaard, ondanks de brede adoptie door nieuwe partijen, als complex en moeilijk te implementeren ervaren. Een koppeling leggen is hierdoor niet vanzelfsprekend of makkelijk.

VNG Realisatie

‘Common Ground gaat uit van de gedachte van een gezamenlijke gegevenslandschap en stelt gemeenten in staat sneller te innoveren en kosten te besparen.’

De gedachte van Common Ground gaat uit van een gegevenslandschap waarbij het mogelijk is om direct de bron te bevragen. De bevragingen worden gedaan met gebruik van moderne technologie en eenvoudige, laagdrempelige standaarden. Je gegevenslandschap wordt uiteindelijk eenvoudiger, maar de grootste winst is dat het ontsluiten van gegevens makkelijker wordt. Hierdoor kun je projecten sneller afronden en de dienstverlening richting burgers en bedrijven verbeteren.

Wij zetten de eerste stappen naar Common Ground en jij kunt meedoen
Als we het hebben over een standaard dan denken we voortaan niet meer alleen aan het vertrouwde StUF, maar ook aan de nieuwe RESTful API-standaarden. De voordelen van zo’n API is dat een koppeling eenvoudig te implementeren is, waardoor de uitwisseling sneller verloopt. Waar het voor een nieuwe toetreder wel erg lang kan duren om een StUF-koppeling te ontwikkelen, lukt dat met RESTful API in een fractie van die tijd. Je profiteert hierdoor niet alleen sneller van een efficiënter en verbeterde dienstverlening maar ook van kostenbesparing.

Wij hebben samen met VNG Realisatie binnen het programma Haal Centraal de eerste nieuwe standaard API voor persoonsbevragingen vast gesteld. Er zullen snel meer API’s volgen. We gaan deze API’s nu al implementeren op basis van het gegevensmagazijn in Makelaarsuite. Deze fungeert tijdelijk als een afspiegeling van de centrale bron van de basisregistraties. Hierdoor wachten we niet totdat de centrale bron hier klaar voor is en zetten we nu al stappen om de dienstverlening te verbeteren. Doordat we op een later moment eenvoudig kunnen overschakelen naar gebruik van de centrale bron in plaats van het gegevensmagazijn werken we nu al conform het gedachtegoed van Common Ground.

Samen aan de slag!
Wij gaan graag met je aan de slag om de nieuwe API koppelingen te verwezenlijken en de stap te maken naar Common Ground! Door de flexibiliteit van API’s ontstaan er nieuwe mogelijkheden om nieuwe doelgroepen te bedienen en (externe) samenwerkingen aan te gaan. Met mijn rol als Project Champion wil ik deze nieuwe kansen samen met je tot een succes brengen. Heb je een applicatie, proces of app die je graag snel wilt aansluiten op een gegevensbron, maar lukt het technisch niet met de huidige standaarden? Dan ga ik graag met je in gesprek om tot een uitdagende use case te komen! Wil je graag hierover meer informatie? Neem gerust contact met me op!

- Mona Law, Product Champion Common Ground -

Deel via: