Direct naar de content
icon search white
2 april 2020 - Tozo

Handige externe informatie

We houden alle informatie om ons heen goed in de gaten. Deze informatie proberen we zoveel mogelijk hieronder te verzamelen. Heb je vragen? Laat het ons weten!

Informatie van de Rijksoverheid over Tozo

Bekijk hier wat de Rijksoverheid schrijft over de Tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers.

Lees hier de Kamerbrief Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers.  

Bekijk de website van de VNG

Kijk hier voor informatie over ondersteuning en compensatie voor gemeenten.

Informatie over het modelaanvraagformulier vind je hier

VNG heeft ook een algemene Tozo pagina, die vind je hier

De website van Divosa

De modelbrieven en modelbeschikkingen Tozo zijn gepubliceerd. Deze vind je hier

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Publicatie van het besluit op 17 april 2020 over de bijstandsverlening aan zelfstandigen. Die financieel getroffen zijn door de gevolgen van de coronacrisis. Dit lees je hier.
Op 25 mei 2020 maakt het kabinet bekend dat de Tozo 2 verlengd wordt met 4 maanden. Lees hier de Kamerbrief Noodpakket 2.0. 

Het nieuwe product Tozo controle

In opdracht van het ministerie van SZW en in samenwerking met de VNG ontwikkelde het Inlichtingenbureau een nieuw informatieproduct voor de tijdelijke Tozo-regeling. Het product helpt gemeenten om de aanvullende uitkering aan ondernemers te controleren. Lees hier meer. Wij ontwikkelen hiervoor programmatuur. 

Op 28 augustus wordt de Kamerbrief Steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden naar de Tweede Kamer verstuurd. Bekijk deze hier

Op 9 oktober publiceert Divosa de Handreiking Tozo-3

Lees de handreiking hier. 

Op 14 januari publiceert Divosa over de TONK

Dit is de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten. Lees hier het bericht. 

Deel via:

‘Vandaag samenwerken aan een toekomstbestendige informatiehuishouding’

John Rooijakkers, Enterprise Architect
PinkRoccade_John_Rooijakkers_AS.png