Direct naar de content
icon search white
12 februari 2021 - Tozo

Aanpassingen Tozo en nieuwe regeling Tonk

We houden je zoveel mogelijk op de hoogte over de ontwikkelingen binnen de Tozo. Ondertussen kennen we Tozo 3 en Tozo 4 al. Nu is er een nieuwe regeling opgesteld genaamd de Tonk. We vatten samen wat veranderingen zijn binnen de Tozo 3 en Tozo 4. Daarnaast lees je alles over de Tonk. 

Binnen Tozo 3 zijn er minimale wijzigingen

De wijzigingen hebben vooral te maken met teksten in de aanvraagformulieren. En de voorwaarden die gesteld zijn in verband met de Brexit.

Het is mogelijk om de Tozo 3 met terugwerkende kracht aan te vragen

Dit is een belangrijke wijziging binnen deze regeling. Dit kan tot de 1e van de maand voorafgaand aan de aanvangsdatum. Dit geldt voor de periode 1 februari t/m 31 maart 2021. Een burger kan dus een aanvraag indienen voor de Tozo op 3 februari. Dan kan hij ook de aanvraag indienen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. Vanaf 1 april is het niet meer mogelijk om Tozo 3 (met terugwerkende kracht) aan te vragen.

Wijziging opschorting van de aflossing van bedrijfskredieten

Deze zijn in het kader van de Tozo verstrekt naar 1 juli 2021.

De voorwaarden voor de Tozo 4 wijzigen niet

Het gaat hier om de periode van 1 april 2021 t/m 30 juni 2021. Deze wijzigen niet ten opzichte van de voorwaarden die gesteld zijn aan de Tozo 3. De eerder genoemde (beperkte) vermogenstoets wordt niet gerealiseerd. De Tozo 4 wordt gescheiden van de Tozo 3 in zowel de uitvoering als de verantwoording.

Wij adviseren een nieuw uitkeringsdossier aan te maken

Dit doe je voor iedere periode dat er Tozo wordt verstrekt. Zo voorkom je dat je straks voor verrassingen komt te staan bij de verantwoording of de accountantscontrole.

De Tonk is niet alleen voor zelfstandigen

Dit is het geval bij de Tozo. De Tonk is opgezet voor burgers die als gevolg van de Corona een terugval in hun inkomen hebben. Het gaat hier niet alleen om zelfstandigen, maar ook voor andere burgers. Zij kunnen aanspraak doen op extra ondersteuning vanuit de Bijzondere Bijstand.

We leggen je uit hoe deze regeling in elkaar zit

Voor de periode 1 januari 2021 t/m 30 juni 2021 wordt 130 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds. Zoals het er nu uit ziet, is dit voor algemene middelen. Hiervan is €65 miljoen al gegarandeerd voor de periode 1 januari 2021 t/m 31 maart 2021. Wat de gemeente met dit geld doet, bepaalt de gemeente zelf. Een gemeente kan er bijvoorbeeld voor kiezen om dit uit te geven aan lantaarnpalen of plantsoenen. 

Jouw gemeente kiest hoe de Bijzondere Bijstand wordt verstrekt

Dit is vooralsnog de keuze van de gemeente, kies je voor periodiek of eenmalig. Het Ministerie heeft hier wel een idee voor. De kosten die over meerdere maanden worden vergoed, worden als periodieke uitkering vastgelegd. De rekenregels van de Belastingdienst blijven uiteraard onverkort van toepassing. Let op dat al deze kosten gericht zijn op de privé-situatie van de cliënt. Dus zakelijke kosten mag je niet meenemen. Het Ministerie vraagt de gemeenten de bijstand zoveel als mogelijk “om niet” te verstrekken. En slechts in uitzonderingen als lening te verstrekken. Verdere informatie over de Tonk vind je hier.

De Tonk aanvraag doe je uiteraard digitaal!

Gebruik je iParticipatie? En wil je aanvragen van de Tonk via iParticipatie doen? Wij helpen jouw gemeente daar graag bij. Neem hiervoor contact op met Julian Cissen via onderstaande gegevens. Wil je meer informatie over de inrichting hiervan binnen CiVision Samenlevingszaken? Bekijk dan de beschrijving op TOPdesk. Je leest verdere informatie en handreikingen over de Tozo hier op de website van de VNG. 

Deel via:

‘Met Common Ground bouwen we samen het informatielandschap van de toekomst!’

Julian Cissen, Developer zaakgericht werken
PinkRoccade Samenlevingszaken - Julian_Cissen