Direct naar de content
icon search white
Innovatie

OPENwoningcorporatie

shutterstock_1552131377.jpg

Met OPENwoningcorporatie ontstaat er geautomatiseerde uitwisseling gegevens van het BRP uittreksel vanuit de gemeente aan de woningcorporatie, mits de inwoner digitaal via DigiD toestemming heeft gegeven voor de gegevensuitwisseling.

Bekijk de animatievideo

Openwoco

Wat is OPENwoningcorporatie?

Het automatisch beschikbaar stellen van (de gegevens uit) een uittreksel aan de woningcorporatie


Als een burger gaat wonen in een woning van een woningcorporatie, moet de burger vaak een uittreksel aanvragen bij de gemeente met historische adresgegevens. De nadelen hiervan zijn:

 • De burger moet betalen voor een uittreksel.
 • De gemeente moet vrij snel een uittreksel beschikbaar stellen aan de burger.
 • Het uittreksel wordt via de post verstuurd waardoor de doorlooptijd langer is en het uittreksel in sommige gevallen ook kwijt kan raken. Dit proces kost tijd voor de ambtenaar. Denk aan de aanvraag in behandeling nemen en
  het daadwerkelijk opstellen en opsturen van het uittreksel.

Met OPENwoningcorporatie automatiseren dit proces. Dat betekent dat we
gegevens van de burger automatisch delen met de woningcorporatie via een portaal of in hun eigen software, mits de burger hier toestemming voor geeft. De woningcorporatie kan historische adresgegevens opvragen. De burger krijgt hierover bericht, bijvoorbeeld via Berichtenbox, SMS of e-mail. De burger kan inloggen met DigiD en toestemming geven voor het delen van haar gegevens. Bij toestemming deelt de gemeente de gegevens met de woningcorporatie. Deze gegevensuitwisseling vindt plaats op basis van een API. Deze gegevensuitwisseling zal beveiligd plaatsvinden en waarbij we rekening houden met logging en protocollering."

Gemeente Enschede

OPENwoningcorporatie in de praktijk

De gemeente is het overheids­orgaan dat het dichtst bij inwoners en ondernemers staat. Zij verwachten dan ook goede en snelle dienstverlening van gemeenten; met meer transparantie, meer eigen regie en betere informatie. Om dat voor elkaar te krijgen is een juist adres in de BRP randvoorwaardelijk: voor burgers én overheid. Daarom is Maureen Portier, key­user bij gemeente Enschede, heel enthousiast over de innovatie die begin 2022 op haar pad kwam: OPENwoningcorporatie.

Lees hier de hele praktijkcase

Toegevoegde waarde voor de burger

 • Regie op jouw eigen gegevens, je weet precies waar je toestemming voor geeft
 • Gegevens worden automatisch en digitaal verstrekt, je bent geen postbode meer tussen de gemeente en woningcorporatie
 • Jouw BRP-uittreksel kan niet meer kwijtraken bij de post
 • De gegevens kunnen vrijwel direct verstrekt worden, dus je hebt sneller zekerheid

Toegevoegde waarde voor de gemeente

 • De BRP woonhistorie wordt automatisch verstrekt. De aanvragen hoeven dus niet meer in behandeling te worden genomen. Dit scheelt 10-12 minuten per aanvraag.
 • Efficiëntie in de keten door automatisering en digitalisering.
 • Verbeterde dienstverlening aan jouw burger
 • Geen BRP uittreksel fysiek meer printen en op de post doen 
Maureen Portier, key user bij gemeente Enschede ‘

‘De gemeente bespaart 8 minuten per aangifte. Samenwerking is de sleutel tot succes.’

Woningcorporatie

Toegevoegde waarde voor de ketenpartner

 • Efficiëntie in de keten door automatisering en digitalisering.
 • Verbeterde dienstverlening aan de huurder en dus burger
Deel via:

Publiekszaken

Oplossingen die innovatieve selfservicefunctionaliteit bieden waarmee burgers en ketenpartners zelf het werk kunnen doen, 7x24 uur en overal bereikbaar zijn. PinkRoccade Publiekszaken ondersteunt gemeenten bij de transformatie naar de dienstverlening van de toekomst.

Meer over onze Publiekszaken oplossingen

Experts

Maak kennis met onze experts

‘Wij maken burgerzaken OPEN.’

Aniek de Vet, Productowner OPENburgerzaken
Aniek de Vet - PinkRoccade Samenlevingszaken