Direct naar de content
icon search white
Publiekszaken

Vooruitdenken

Op basis van de nieuwste inzichten en technologieën werken wij aan een proactieve dienstverlening. Het gedachtegoed vanuit Common Ground vormt hier een belangrijk uitgangspunt. Dat houdt in dat we de stap vooruit zetten met OPENburgerzaken: hét platform met open data en open verbindingen, waarmee we publiek geld omzetten naar publieke waarde. Ons platform maakt onder andere dienstverlening op basis van life events en ketendigitalisering mogelijk. Zo geldt voor al onze gemeenten: eenmalig ontwikkelen, meervoudig gebruik en jarenlang plezier. Aan deze 3e en laatste V besteden we 25% van onze capaciteit.

Met OPENburgerzaken werken wij aan een proactieve dienstverlening

Als burger verwacht je steeds meer een proactieve dienstverlening vanuit jouw gemeente. Stel je gaat een verhuizing doorgeven, dan is het fijn dat de gemeente jou proactief wijst op elementen uit dezelfde 'keten'. Zo wil je bijvoorbeeld na je verhuizing erop gewezen worden dat je een parkeervergunning nodig hebt op de plek waar je gaat wonen. En heb je een trouwe viervoeter? Dan is het fijn dat je weet hoe de gemeente omgaat met hondenbelasting en of een hondenpenning verplicht is. Met OPENburgerzaken maken we deze proactieve dienstverlening mogelijk. 

Op basis van 4 categorieën

We stellen daarbij data via API's beschikbaar via GitHub om de dienstverlening in de keten en richting de burger mogelijk te maken. De gemaakte API’s verdelen we onder in 4 categorieën:

  1. Dienstverlening: op basis van life events
  2. Ketenpartners: informatie-uitwisseling in de keten
  3. Burgerzaken data: het ontsluiten van de BRP gegevens
  4. Burgers: waarbij regie op eigen gegevens een grote rol speelt 
pijlers open burgerzaken.png

 

Deel via:

‘Samen met klanten verantwoordelijk voor nieuwe innovaties!’

Dylan Kusters, Innovatie Manager
Dylan Kusters