Direct naar de content
icon search white
30 september 2021 - Vooruitdenken

Ketenpartners digitalisering

Het aantal (zakelijke) transacties tussen sectoren neemt snel toe en de betrokkenen hebben elkaar nodig om diensten en producten te leveren. Nu ICT overal is doorgedrongen komt de volgende stap steeds duidelijker in beeld: het optimaliseren van processen, transformatie van ketens en nieuwe businessmodellen.

Over de bedrijfsgrenzen heen

En dan komt ketendigitalisering om de hoek. Daarbij gaat het om het digitaal uitwisselen van gegevens tussen organisaties. Zoveel mogelijk zonder tussenkomst van mensen en met volop aandacht voor regie op gegevens, privacy en security. Door het digitaliseren van deze informatie-uitwisseling binnen en tussen bedrijven ontstaan minder fouten, is er meer flexibiliteit en een snellere afhandeling.

 

Sterker nog, het digitaal delen van informatie over de bedrijfsgrenzen heen wordt steeds belangrijker. In steeds meer sectoren staat of valt het businessmodel van de toekomst bij een effectieve digitalisering van de keten. Het resultaat? Een besparing van kosten doordat systemen beter op elkaar aansluiten én kansen voor productiviteitswinst en nieuwe vormen van dienstverlening.

De overheid is van iedereen, voor iedereen, altijd en overal. De digitalisering van onze samenleving voltrekt zich in een razend tempo. Het is voor overheidsinstellingen essentieel om zelf mee te gaan in deze ontwikkelingen om de regisseursrol in onze maatschappij te kunnen blijven vervullen.

Betrek actief alle stakeholders

Bij digitalisering van informatiestromen in een keten zijn er voor vrijwel alle partijen in de keten voordelen en besparingen te realiseren. Toch ontstaat ketendigitalisering vaak “middle out”: partijen rond ondernemers die de branche kennen, de taal spreken, helder kunnen maken wat het probleem/de vraagstelling is en voldoende kennis en middelen hebben om zo’n vaak langdurig traject op te starten spelen een belangrijke rol. Het is dan ook heel belangrijk om alle stakeholders actief te betrekken om samen tot het gewenste eindresultaat te komen.

Om een aantal relevante voorbeelden te noemen: Wat te denken van koppelingen tussen iBurgerzaken en partijen als woningcorporaties, verloskundigen, notarissen en advocaten?

Deel via: