Direct naar de content
icon search white
30 september 2021 - Vooruitdenken

Digitale identiteit van burgers

Door het vrije verkeer van persoonlijke gegevens en alles rondom de digitale identiteit goed te regelen verbeteren we de digitale samenleving. Het wordt hiermee eenvoudiger om online zaken met elkaar te doen. Burgers en ondernemers hoeven niet meer in de rij te staan op het gemeentehuis, kunnen zaken regelen wanneer hen dat uitkomt en hebben daarbij regie op gegevens.

Identificatie en authentificatie

Ook in de digitale wereld is het belangrijk om met voldoende zekerheid iemands identiteit vast te stellen. Om online toegang te krijgen tot een bepaalde dienst moet je bewijzen dat je bent wie je zegt te zijn én of je mag handelen namens een ander.

Er bestaan inmiddels verschillende oplossingen om online toegang veilig mogelijk te maken: op websites van de overheid en in de zorg loggen burgers in met DigiD en ondernemers met eHerkenning. En er volgen in razend tempo nieuwe manieren van inloggen: met een rijbewijs, identiteitsbewijs, via de bank of met een app. Al deze vormen van identificatie en authenticatie moeten uiteraard voldoen aan strenge eisen.

Regie op gegevens

Burgers hebben daarnaast steeds vaker de behoefte om hun eigen persoonlijke gegevens te beheren, organiseren en delen. Ze willen data gebruiken om hun leven, werk of bedrijf te organiseren, terwijl belangrijke waarden als veiligheid en privacy geborgd zijn.

Op dit moment ontstaan er verschillende afsprakenstelsels en oplossingen om burgers en bedrijven te ondersteunen bij regie op hun eigen (persoonlijke) gegevens. En dan vooral richting organisaties buiten de overheid, zoals een zorgverlener of woningcorporatie. Dat is mogelijk dankzij de inzet van een brede groep van publieke en private partijen. Uiteindelijk moet dit resulteren in een generiek sector-overstijgend kader dat veilige, betrouwbare en gebruiksvriendelijke digitale uitwisseling van gegevens tussen overheden, private en maatschappelijke organisaties mogelijk maakt. 

Kortom: Door mensen ook digitaal centraal te zetten, zorgen we voor maatwerk in dienstverlening, over de grenzen van publiek en privaat heen.

Deel via: