Direct naar de content
icon search white
Vooruitdenken

Deel gegevens met woningcorporaties

We zien dat steeds meer derde partijen betrokken worden bij processen. Het is daarom van belang dat de gegevensuitwisseling tussen de gemeente en de derde partij zoals woningcorporaties goed én veilig verloopt. Dit OPENburgerzaken initiatief past binnen de categorie: Ketenpartners.

Regie op eigen gegevens

Om de klantreis van de burger en/of ketenpartij zo optimaal mogelijk te maken, gaan we informatie-uitwisseling in de keten mogelijk maken met OPENburgerzaken. Het gaat er hierbij om dat de gegevens, de historische adressen van een persoon, uit te wisselen zijn met een woningcorporatie applicatie. Dit kan indien gewenst zelfs met toestemming van de burger zelf. Het aspect 'regie op eigen gegevens' speelt hierin een belangrijke rol. Burgers en bedrijven hebben namelijk steeds meer de behoefte om hun persoonlijke gegevens te beheren, organiseren en delen. 

Gegevens uitwisselen met woningbouwcorporatie

Een woning(bouw)corporatie kan gegevens bij de gemeente opvragen waarbij de burger in kwestie zelf mag beslissen of deze gegevens gedeeld mogen worden. Wanneer ze gegevens willen opvragen kunnen ze een verzoek sturen naar OPENburgerzaken. OPENburgerzaken zorgt ervoor dat er een notificatie gestuurd wordt naar de burger via iBurgerzaken. Deze notificatie kan bijvoorbeeld zijn via de e-mail, sms of de Berichtenbox van MijnOverheid. De burger krijgt dan de notificatie binnen met de vraag of ze hierop willen reageren. Wanneer ze dit doen dan worden ze naar iBurgerzaken doorgelinkt. Ze moeten dan inloggen met DigiD om te verifiëren of ze wel de juiste persoon zijn. Als ze geverifieerd zijn, worden de gegevens getoond die de woningbouwcorporatie wilt opvragen namelijk in dit geval de historische adressen. Ze krijgen dan de vraag of ze deze willen delen. Wanneer ze dit willen, worden de gegevens direct naar de woningbouwcorporatie gestuurd. Zo niet, dan wordt er verder niks gedeeld met de woningbouwcorporatie behalve dat ze het verzoek geweigerd hebben. Desnoods kunnen ze dan nog persoonlijk contact opnemen met de burger.

Neem gerust contact met mij op

Weer een mooie innovatie die laat zien wat OPENburgerzaken allemaal mogelijk maakt. Ben je benieuwd geworden? Of heb je zelf nieuwe ideeën voor OPENburgerzaken? Ik hoor het graag, stuur gerust een e-mail naar: Dylan.Kusters@PinkRoccade.nl

Deel via: