Direct naar de content
icon search white
30 september 2021 - Vooruitdenken

Burgerzakendata

De beschikbaarheid en het gebruik van data groeit razendsnel. We zien dat ze op alle gebieden steeds belangrijker worden. De mogelijkheden voor het verzamelen en verwerken van data zijn de laatste jaren door technologie sterk toegenomen. Overal is men bezig zicht te krijgen op wat de gebruiksmogelijkheden en de risico’s zijn. Het is een hele nieuwe situatie met nog veel vraagstukken.

Data bij de bron bevragen

Gemeenten hebben een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening nodig voor het uitwisselen van gegevens. Het huidige stelsel voor gegevensuitwisseling maakt het lastig om snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacywetgeving en efficiënt om te gaan met data. Dat staat de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening in de weg. Data loskoppelen van werkprocessen en applicaties en data bij de bron bevragen zijn daarom belangrijke uitgangspunten.

Gezamenlijk gedragen keten- of groepsbelang

Het delen van data is cruciaal om processen efficiënter, duurzamer en effectiever te maken. Vooral het ontsluiten en delen van data tussen en met derde -nog onbekende- partijen is een voorwaarde voor (ketenbrede) innovaties.

Vrijwel iedere keten kan optimaliseren als data ketenbreed wordt gedeeld. Wel moet er een gezamenlijk belang zijn om data te delen. Het helpt om dit gezamenlijk gedragen keten- of groepsbelang duidelijk te definiëren; gainsharing. Stel doelen die ervoor zorgen dat de keten of groep sterker (of minder kwetsbaar) wordt en waar deelnemers duidelijk toegevoegde waarde in zien. Door de gehele supply chain kan door data te delen synergie worden behaald voor de organisatie(s) zelf en/of de klanten.

Zo zorgt het ontsluiten van burgerzakendata voor zekerheid van de juiste persoons- en procesgegevens binnen het proces. Een concreet voorbeeld: Door de API BRK Bevragen te gebruiken in iBurgerzaken weet je wie de eigenaar is van een woning. Binnen een aangifte verhuizing is het dan mogelijk om bij het ophalen van het nieuwe adres direct de brongegevens over de woningeigenaar te controleren met de data in de aangifte. Zo voorkom je mogelijk fraude.

Deel via: