Direct naar de content
icon search white
Verrijken

iVerblijfsobject

De Basisregistratie Personen (BRP) is dé registratie van persoonsgegevens in Nederland. Het belang van de kwaliteit van de registratie en het belang van de beveiliging van de geregistreerde gegevens zijn groot. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gegevens in de BRP. Wijzigen doorgevoerd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) hebben soms gevolgen voor persoonsgegevens die in de BRP zijn opgenomen. Deze mutaties wil je zo efficiënt mogelijk inlezen en verwerken in de BRP.

‘Samen met de gemeenten bepalen wat er voor functionaliteiten worden ontwikkeld. En zorgen dat het snel in gebruik genomen wordt. Daar ga ik voor!’

Michelle Meekes, Product Owner
Michelle Meekes.png (1)